PLUIMVEELOKET

KIPVANG

 

conventioneel vangen
rechtop gevangen kippenONDERZOEK NAAR HET VANGEN EN LADEN VAN VLEES- EN REFORME LEGKIPPEN


Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel

In het project KIPVANG werd het volledige vang- en laadproces bij vleeskippen en (reforme) leghennen bestudeerd. Verschillende manieren van vangen werden hierbij onderzocht, nl. rechtop vangen en conventioneel vangen bij leghennen en vleeskippen, en bijkomend ook machinaal laden bij vleeskippen. Het project ontwikkelde enkele opleidingen die gegeven kunnen worden aan zij die deze job in de pluimveesector uitvoeren. De voor- en nadelen van de alternatieve vang- en laadmethode werden terzelfdertijd geëvalueerd op gebied van arbeid (efficiëntie en -belasting), productieverliezen en dierenwelzijn. Verder werd tijdens het project ook de nodige aandacht geschonken aan het grondig uitselecteren van pluimvee dat niet geschikt is voor transport. Deze selectie beperkt zich niet tot het moment van vangen, maar vindt dagelijks plaats tijdens de productieronde op het pluimveebedrijf. 

Onderzoeksaanpak
Het onderzoeksteam bracht de gangbare vangmethoden in Vlaanderen in kaart, zowel voor vleeskippen als voor reforme legkippen (WP1). De vangteams kregen een alternatieve vangmethode aangeleerd, waarbij de kippen niet ondersteboven aan de poten worden genomen, maar rechtop blijven. De vangteams pasten de methode toe in de praktijk, zowel op vlees- als legbedrijven (WP3). De nieuwe vangmethode werd met de gangbare methode vergeleken op gebied van arbeidsefficiëntie en -belasting, dierenwelzijn, productieverliezen (WP4), en aanvaardbaarheid door de betrokkenen (WP2). Ook de kosten en baten van deze alternatieve vangmethode werden berekend in vergelijking met de gangbare handmatige methode en de machinale methode (WP5-6). Er werden ook duidelijke infofiches opgesteld rond het uitselecteren van die dieren, niet geschikt voor transport. Ook het nodige beeldmateriaal werd gemonteerd en kan gratis bekeken worden (zie onderaan deze pagina bij output).

Relevantie/Valorisatie
Uit vorig dierenwelzijnsonderzoek bleek dat de huidige conventionele vangmethode, waarbij kippen aan de poten ondersteboven worden gehouden, mogelijks aanzienlijke productieverliezen, stress en dierenleed zouden kunnen veroorzaken. Dit KIPVANG-project onderzocht in welke mate er al dan niet een gunstig verschil in kosten en baten optrad met een vangtechniek waarbij de kippen rechtop blijven. Het onderzoeksteam benadrukte de voordelen van een grondige selectie van de dieren tijdens het productieproces en het leed en de pijn die dit zwakke, zieke of gewonde dieren zou besparen tijdens het transport. Om de pluimveehouders en vangploegen hierbij te helpen, werden duidelijke infofiches ontwikkeld die gratis ter beschikking werden gesteld. 


Partners
ilvo Proefbedrijf Pluimveehouderij  vetworks ugent


Financiering

Vlaamse overheid - Departement Omgeving - Afdeling dierenwelzijn
dep. Omgeving vlaanderen is dierenwelzijn

 

Looptijd

1 september 2021 - 30 november 2023


Output communicatie

 

leghen_pluimveehouder

leghen_vangploeg

 

vleeskip_pluimveehouder

vleeskip_vang

  • Informatieve video rond uitselecteren van kippen die niet geschikt zijn voor transport/laden  


Contact