PLUIMVEELOKET

Aanpak emissies aan de bron (2018)

In september 2018 werd een nieuw VLAIO-project rond emissies opgestart aan het ILVO, in samenwerking met het Proefbedrijf Pluimveehouderij en Innovatiesteunpunt. Er zal getracht worden om het ontstaan van emissies in de stal te reduceren (brongerichte aanpak), via o.a. voeder-, inrichting- en ventilatiestrategieën.
Brongerichte vermindering van ammoniakemissie centraal in nieuw project - Artikel Pluimveeloket (Langendries, 2018)

 

Ammoniak-emissiearme stalsystemen pluimvee (2018)

Sinds 2003 moeten nieuwe varkens- en pluimveestallen gebouwd worden volgens één van de technieken die bepaald worden in een lijst van stalsystemen van ammoniakreductie. Deze verplichting geldt niet voor biologische stallen en rundveestallen.

Meer informatie kan u vinden op de site van de Vlaamse Landmaatschappij.