PLUIMVEELOKET

Afbeeldingsresultaat voor vraagteken logoWat is de invloed van probiotica op pluimveemest?

Aanpak emissies aan de bron (2018)

In september 2018 werd een nieuw VLAIO-project rond emissies opgestart aan het ILVO, in samenwerking met het Proefbedrijf Pluimveehouderij en Innovatiesteunpunt. Er zal getracht worden om het ontstaan van emissies in de stal te reduceren (brongerichte aanpak), via o.a. voeder-, inrichting- en ventilatiestrategieën.
Brongerichte vermindering van ammoniakemissie centraal in nieuw project - Artikel Pluimveeloket (Langendries, 2018)

 

Ammoniak-emissiearme stalsystemen pluimvee (2019)

Sinds 2003 moeten nieuwe varkens- en pluimveestallen gebouwd worden volgens één van de technieken die bepaald worden in een lijst van stalsystemen van ammoniakreductie. Deze verplichting geldt niet voor biologische stallen en rundveestallen.

 • Lijst van AEA-stalsystemen pluimvee: Op deze lijst vindt u zowel de ammoniakemissiefactor als het N-verlies per staltype
 • In het Ministerieel Besluit van 31 mei 2011 wordt de oorspronkelijke AEA-lijst weergegeven. Latere ministeriële besluiten zorgen voor toevoegingen aan deze AEA-lijst. Deze toevoegingen kan u bekijken via deze link (meest recente informatie). Voor pluimvee worden de toevoegingen hieronder nog eens weergegeven:
  • MB (16 augustus 2012) geeft definitie voor schuine wanden en voegt grondhuisvestingsystemen voor leghennen en opfokpoeljen van leghennen toe
  • MB (19 juli 2013) voegt grondhuisvestingsysteem met warmeheaters toe voor slachtkuikens en voor opfokpoeljen van slachtkuikenouderdieren
  • MB (13 juni 2016) voegt nieuw stalsysteem (P-6.9) met warmtewisselaar voor slachtkuikens toe. Emissiefactor voor bestaande stalsysteem P-6.4 wordt ook aangepast
  • MB (28 mei 2018) voegt volgde informatie toe:
   • definities afgedekte container, gesloten mestopslag, continue registratie en heater
   • emissiefactoren voor ammoniak die afhankelijk zijn van het soort mestopslag of droogtunnel buiten de stal en dit voor bestaande stalsystemen P-2.1, P-3.1, P-4.3, P-4.4, P-4.5 en P-4.6
   • een nieuw stalsysteem voor legkippen waarbij de natte mest dagelijks uit de stal wordt afgevoerd naar een droogtunnel met geforceerde mestdroging (P-3.6)
   • een variant van het bestaande stalsysteem P-6.4 waarbij verschillende warmtewisselaars in de stal staan
  • MB (26 februari 2019) voegt nieuw stalsysteem P-6.10 toe met warmwaterbuizenverwarming voor slachtkuikens

Meer informatie kan u vinden op de site van de Vlaamse Landmaatschappij.