PLUIMVEELOKET

OPTIWEL-EMIS

Optiwel-Emis

 

DOORMETEN VAN ACTUELE WELZIJNSTRENDS IN FUNCTIE VAN STIKSTOFUITSTOOT BIJ VLEESKUIKENS

 

Korte inhoud

Stikstofemissie en dierenwelzijn zijn twee actuele thema’s in de vleeskuikenhouderij. Het verlagen van de bezettingsdichtheid en het houden van trager groeiende vleeskuikenrassen worden naar voor geschoven als maatregelen die het dierenwelzijn verbeteren. Maar in welke mate zijn deze maatregelen verenigbaar met de realisatie van een emissiereductie in de praktijk? En wat zijn de gevolgen op andere aspecten van de bedrijfsvoering? Om een antwoord te bieden op deze vragen startten het Proefbedrijf Pluimveehouderij, ILVO, Landsbond Pluimvee en Boerenbond in januari 2023 met het demonstratieproject ‘OptiWel-Emis’.

Met proeven op het ILVO en het Proefbedrijf Pluimveehouderij worden verschillende parameters onder de loep genomen in vergelijkende studies. Op kleine en grote schaal wordt een vergelijking gemaakt tussen verschillende rassen en bezettingsdichtheden. Tijdens deze proeven worden verschillende parameters opgevolgd zoals dierenwelzijn, ammoniakuitstoot, productie, vleeskwaliteit en rendabiliteit. Op basis van deze experimenten wordt er een effectenmatrix opgesteld die we zullen demonstreren op praktijkbedrijven.

Naast onderzoek willen we in dit project de volledige vleeskuiken-keten bereiken. Dit doen we aan de hand van overlegmomenten met pluimveehouders, stakeholders en retail. Tijdens deze momenten kan input gegeven worden in de proefopzet en kunnen de resultaten besproken worden.

Wil u meer informatie over het project? Of wil u deelnemen als praktijkbedrijf of stakeholder? Neem dan contact op met Neil Van den Broeck of Kris De Baere.

Partners

Proefbedrijf Pluimveehouderij    ilvo   landsbond pluimvee    boerenbond

 

Financiering

Eur. Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling

 

Looptijd

1 januari 2023 - 31 december 2024

 

Contact