PLUIMVEELOKET

ILVO VERVANGT ZIJN MOBIELE KIPPENSTALLEN 

ILVO, het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek, investeerde onlangs in twee nieuwe mobiele kippenstallen. De vorige mobiele stallen waren reeds meer dan 10 jaar oud en aan vervanging toe. De nieuwe stallen werden ontworpen door ILVO-personeel zodat ze optimaal geschikt zijn voor het uitvoeren van onderzoeksproeven. De proeven die momenteel lopen, handelen in het kader van de projecten PPILOW en Chickenstress. Benieuwd hoe de stallen er precies uitzien en wat deze projecten inhouden? Lees dan zeker verder!

De nieuwe mobiele stallen zijn een eigen ontwerp van ILVO waaraan zowel dierwetenschappers, ingenieurs, techniekers en dierverzorgers meewerkten. De stallen zijn makkelijk verplaatsbaar omdat ze gebouwd zijn op een wielbasis. Ze zijn geschikt voor het huisvesten van zowel vleeskuikens als leghennen, zowel bio als conventioneel. 

mobiele stal

 

Hoewel de stallen ontworpen zijn om 110 bio-leghennen of 190 bio-vleeskuikens in te huisvesten, zitten er momenteel 88 bio-leghennen per stal. Deze worden opgedeeld in twee gelijke groepen van 44 dieren. Op die manier kan onderzoek gedaan worden op 2 groepen dieren die onder identieke omstandigheden gehuisvest worden.

uitloop

 

De binneninrichting werd ook zelf ontwikkeld waarbij vooral rekening gehouden werd met het beperken van risico’s en optimaal gebruiksgemak voor mens en dier. De stalconstructie is vervaardigd uit kunststofpanelen en ook bij het drink-, zitstok- en legnestsysteem werd kunststof gebruikt waar mogelijk. Dit is een licht en makkelijk te reinigen materiaal dat geen verstoring geeft van radiosignalen. Bemerk in dat kader de zwarte rugzakjes (met zendertje erin) bij de kippen: hiermee kunnen de onderzoekers de positie van de kippen bepalen.

binneninrichting mobiele stallen

 

Via een geautomatiseerd systeem, gaan ’s morgens de luikjes open om 8 uur. Het voederen en drenken gebeurt binnen; buiten worden voor een proef ook insecten (larven van de zwarte soldatenvlieg) bijgevoederd. De stal heeft een ondoordringbare, makkelijk te reinigen, bodem die ingestrooid wordt. De mest wordt periodiek verwijderd en afgevoerd naar de mestopslag. 

luikjes

 

Momenteel heeft elke groep vrije toegang tot 2 identieke percelen als uitloop; één met korte-omloophout (wilg; dichte vegetatie) en één met hazelaars (meer open vegetatie). De voorkeur van de kippen voor, en hun uitloopgedrag in deze vegetatietypes wordt onderzocht i.f.v. de weersomstandigheden. In de uitloop zijn bovendien verschillende zones afgezet waar de kippen geen toegang tot hebben. Op die manier kan ook het effect van kippen op de bodem en op de plantaardige productie op lange termijn opgevolgd worden.  

afscheiding

 

PPILOW

PPILOW staat voor “Poultry and Pig Low-Input and Organic production systems’ Welfare” en is een 5-jarig Europees Horizon2020-project (N°816172) met 23 internationale partners. Het project heeft tot doel het welzijn van zowel pluimvee als varkens te optimaliseren in de vrije uitloop- of biologische systemen. Momenteel worden voor PPILOW op het ILVO leghennen gehouden met onbehandelde snavels. Er worden een aantal strategieën bestudeerd die reeds startten in de opfok zoals het voederen van insecten. Verwacht wordt dat de kippen daardoor minder zouden overgaan tot verenpikken en kannibalisme. Bijkomend wordt ook gezocht naar de meest optimale inrichting van de vrije uitloop zodat de kippen deze maximaal benutten.

ppilow

Chickenstress

Chickenstress is een 4-jarig Europees Horizon2020-project (N°812777) waarbij 16 internationale partners de fundamentele en meer praktische oorzaken en gevolgen van stress bij leghennen (in alle levensfases) in kaart brengen. Er wordt bestudeerd hoe de stressrespons geregeld wordt in het vogelbrein en hoe genetica, vroege en huidige leefomgeving de chronische stress in de kip kan helpen reduceren. In de mobiele stallen wordt nagegaan of er een effect was van groen licht tijdens de incubatie of van het aanbieden van insecten tijdens zowel de opfok als de productiecyclus op o.a. verenpikken. 

chickenstress

Tekst: Karolien Langendries (Pluimveeloket), Frank Tuyttens (ILVO) - oktober 2020