PLUIMVEELOKET

CHICKENSTRESS

 

Probleemstelling

Na het afschaffen van de legbatterijen in 2012 bleek dat er in de alternatieve houderijsystemen (o.a. scharrel en vrije uitloop) nog steeds dierenwelzijnsproblemen optraden bij de kippen. Zo lopen meer hennen pijnlijke borstbeenbreuken op in scharrelsystemen en raken kippen makkelijker geïnfecteerd door pathogenen in de uitlopen. De kans dat de kippen aan verenpikken of kannibalisme doen, neemt ook toe in de alternatieve systemen. Hennen zonder fracturen leggen meer en grotere eieren en consumeren minder voer en water. "Een verbeterd kippenwelzijn kan leiden tot minder productieverliezen", aldus Frank Tuyttens (ILVO). "Daarom zijn er oplossingen nodig die ervoor zorgen dat Europa zijn voorsprong behoudt op vlak van verbeterd dierenwelzijn". 

Mobiele stallen

 

Doelstelling project

In dit Europese, 4-jaar-durende, onderzoeksproject werken 16 Europese onderzoekscentra (waaronder ILVO) samen om de fundamentele en meer praktische oorzaken en gevolgen van stress bij leghennen (in alle levensfasen) in kaart te brengen. In totaal zullen 14 doctorandi hierop tewerkgesteld worden. Uit dit project wil men te weten komen hoe de stressrespons gereguleerd wordt in het vogelbrein en hoe de genetica, vroege leefomgeving, en de huidige leefomgeving van de kip haar chronische stress kan reduceren. 

Werkpakket ILVO

ILVO neemt het werkpakket 'factor leefomgeving toegespitst op vrije uitloop-kippen' voor zijn rekening. Bestaan er correlaties tussen enerzijds de omstandigheden tijdens het uitbroeden van de eieren en tijdens de eerste opfokfase van de kuikens en anderzijds het uiteindelijke gebruik van de buitenzone en het dierenwelzijn van de kip? Kunnen we aan de hand van neurobiologische merkers meten hoe zowel vroege als latere levensomstandigheden de stressbestendigheid van de kip beïnvloeden? 

Co-creatie

Het Chickenstress European Training Network (ETN) wil voor en met de eierproducenten de best mogelijke dierenwelzijnsstandaarden uitwerken. Experten in neurologie, fysiologie en ethologie gaan samen aan het werk met 4 grote spelers uit de pluimvee-industrie waaronder Hendrix-Genetics en Vencomatic. 

Financiële ondersteuning: door het Europese Marie Curie Training en Netwerk Programma (MSCA ETN). Typerend aan deze financieringsvorm voor wetenschappelijk onderzoek is de verplichte internationale uitwisseling. This project receives funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under the Marie Sklodowska-Curie grant agreement N°812777. 
Europese vlag   
Logo chickenstress

Looptijd: 2019-2023
Contact: Frank Tuyttens 

logo ILVO

Originele website: www.chickenstress.eu