PLUIMVEELOKET

PPILOW

 

PPILOW staat voor "Poultry and Pig Low-input and Organic production systems' Welfare" en is een Europees onderzoeksproject met 23 partners. ILVO en Bioforum zijn de Vlaamse partners. Het project heeft tot doel om het welzijn van zowel pluimvee als varkens, die in vrije uitloopsystemen of biologisch gehouden worden, te verbeteren. Door samen te werken hopen de projectpartners te komen tot innovatieve tools en oplossingen die zowel praktisch als economisch haalbaar zijn en gedragen worden door de hele sector (incl. consument). Tijdens het project zullen deze ontwikkeld, getest, gevalideerd en kenbaar gemaakt worden.  

Foto PPILOW

 

In een eerste fase worden de belangrijkste problemen waarmee varkens, vleeskippen en leghennen in vrije uitloop- of biosystemen kampen, in kaart gebracht. Daarna zullen innovatieve strategieën bestudeerd worden om het hoofd te bieden aan deze uitdagingen. Omdat deze gedragen moeten worden door de hele sector, zet PPILOW sterk in op co-creatie en worden niet alleen de veehouders betrokken bij het project, maar ook toeleveranciers, wetenschappers, verwerkers, retailers en zelfs beleidsmakers. 

Een lijst met toepassingen of methodes die het dierenwelzijn van varkens en kippen kan verhogen in zowel de vrije uitloop- als de biologische houderijen is het uiteindelijke doel. Deze strategieën zouden ook een meerwaarde moeten kunnen betekenen op economisch of sociaal gebied, of voor de omgeving. De meest veelbelovende technologieën zullen ook op een aantal bedrijven toegepast worden. Voor pluimvee wordt vooral gefocust op een goede inrichting van de vrije uitloop, maar ook op het gebruik van de (robuustere) dubbeldoelkippen. 

Meer informatie (ook over de andere partners) is te vinden op de Europese projectpagina. De presentatie door Evelien Graat (2020) rond de zelfscan kan u hier bekijken.

Financiering: Horizon2020 (This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 Research and Innovation Programme under Grant Agreement N°816172)

Europese vlag

Looptijd: 2019 - 2024
Partners: 23 Europese partners, waarvan ILVO en Bioforum Vlaanderen de Vlaamse partners zijn


logo ILVO   Bioforum

Contact: Evelien Graat (ILVO) - Charlotte Vanden Hole (ILVO) - Frank Tuyttens (ILVO) -  Laura Van Vooren (Bioforum)