PLUIMVEELOKET

PPILOW

 

PPILOW staat voor "Poultry and Pig Low-input and Organic production systems' Welfare" en is een Europees onderzoeksproject met 23 partners. ILVO en Bioforum zijn de Vlaamse partners. Het project heeft tot doel om het welzijn van zowel pluimvee als varkens, die in vrije uitloopsystemen of biologisch gehouden worden, te verbeteren. Door samen te werken hopen de projectpartners te komen tot innovatieve tools en oplossingen die zowel praktisch als economisch haalbaar zijn en gedragen worden door de hele sector (incl. consument). Tijdens het project zullen deze ontwikkeld, getest, gevalideerd en kenbaar gemaakt worden.  

Foto PPILOW

 

In een eerste fase worden de belangrijkste problemen waarmee varkens, vleeskippen en leghennen in vrije uitloop- of biosystemen kampen, in kaart gebracht. Daarna zullen innovatieve strategieën bestudeerd worden om het hoofd te bieden aan deze uitdagingen. Omdat deze gedragen moeten worden door de hele sector, zet PPILOW sterk in op co-creatie en worden niet alleen de veehouders betrokken bij het project, maar ook toeleveranciers, wetenschappers, verwerkers, retailers en zelfs beleidsmakers. 

Een lijst met toepassingen of methodes die het dierenwelzijn van varkens en kippen kan verhogen in zowel de vrije uitloop- als de biologische houderijen is het uiteindelijke doel. Deze strategieën zouden ook een meerwaarde moeten kunnen betekenen op economisch of sociaal gebied, of voor de omgeving. De meest veelbelovende technologieën zullen ook op een aantal bedrijven toegepast worden. Voor pluimvee wordt vooral gefocust op een goede inrichting van de vrije uitloop, maar ook op het gebruik van de (robuustere) dubbeldoelkippen. 

Welzijns-zelfscan voor biologische pluimveehouders en pluimveehouders met vrije uitloop

Eén van de toepassingen die gedurende het project is ontwikkeld is de mobiele applicatie EBENE, waarmee pluimveehouders zelf het welzijn van hun dieren kunnen monitoren. De app kan ook gebruikt worden voor gangbare pluimveehouderijen, maar bevat ook speciale welzijnsbeoordelingen voor bedrijven met vrije uitloop en/of biologische bedrijven. De app focust op diergebonden welzijnsindicatoren, en dit binnen de vier principes 'Goede Voeding, Goede Gezondheid, Goede Huisvesting en Gepast Gedrag'. Het stapsgewijs doorlopen van de app duurt ongeveer een uur, een internetconnectie is hierbij niet nodig.

Tijdens de zelfscan voorziet de app nuttige toelichtingen in de vorm van informatie en foto’s, dewelke je als pluimveehouder kunnen helpen bij het invullen van de vragen. Na het voltooien van de zelfscan kan je onmiddellijk je resultaten raadplegen in de app. De resultaten voorzien geautomatiseerde feedback waarin de betekenis en het belang van de verschillende welzijnsindicatoren aan bod komen, alsook risicofactoren die een eventuele lage (welzijns)score zouden kunnen verklaren en die kunnen helpen bij het vinden van een oplossing daarvoor. Ook bevatten de resultaten een (volledig anonieme) vergelijking van de behaalde scores met de resultaten van andere veehouders binnen de eigen organisatie/binnen een project. 

Door de app meermaals te gebruiken over een langere periode kan je ook evalueren hoe het welzijn op je bedrijf verandert doorheen de tijd en wat het effect is van eventuele (management)aanpassingen op het bedrijf. 

De EBENE app is gratis beschikbaar in drie talen (Nederlands, Engels en Frans) in de Google Play Store en App Store. De app werd ontwikkeld door ITAVI, maar kreeg een uitbreiding voor biologische en vrije-uitloopbedrijven binnen het Europese PPILOW project. Het PPILOW project is gefinancierd uit het onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020 van de Europese Unie in het kader van subsidieovereenkomst nr. 816172. 

 

Meer informatie (ook over de andere partners) is te vinden op de Europese projectpagina.

De presentatie rond de zelfscan die Evelien Graat bracht op het webinar van ILVO en de veehouderijloketten in 2020 kan u hier bekijken.

Financiering: Horizon2020 (This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 Research and Innovation Programme under Grant Agreement N°816172)

Europese vlag

Looptijd: 2019 - 2024
Partners: 23 Europese partners, waarvan ILVO en Bioforum Vlaanderen de Vlaamse partners zijn


logo ILVO   Bioforum

Contact: Evelien Graat (ILVO) - Charlotte Vanden Hole (ILVO) - Frank Tuyttens (ILVO) -  Laura Van Vooren (Bioforum)