PLUIMVEELOKET

COOLCHICKS

DE VLAAMSE PLUIMVEESECTOR VOORZIEN VAN EEN HITTE-ACTIEPLAN VOOR BEHOUD VAN OPTIMALE GEZONDHEID EN WELZIJN VAN HUN PLUIMVEE

 

LOGO COOLCHICKS
hijgende kippen

 

 

Centrale onderzoeksvraag/doel

Hoe kunnen we voor de pluimveesector een trefzeker hitte-actieplan uitwerken dat zich bedrijfsspecifiek kan aanpassen? Het LA-traject COOLCHICKS heeft tot doel om met nieuwe en bestaande kennis tot zo'n verbeterde hitteplannen te komen. Op heden worden reeds verschillende maatregelen geadviseerd ter reductie van hittestress bij pluimvee: het aanpassen van voeder, -water, management, het toepassen van klimatisatie- en staltechnieken, etc. De jongste jaren is de kans op herhaaldelijke hittegolven echter aan het stijgen, en dus moeten pluimveehouders ook hoger schakelen om de dieren te blijven vrijwaren van hittestress. Lukt dat niet, dan is dat nefast voor het dierenwelzijn (de gezondheid gaat achteruit, het sterftecijfer stijgt), en lijdt de boer mogelijks zware verliezen. Bedrijfsflexibele hitte-actieplannen moeten wetenschappelijk gebaseerde, werkbare verbeterstrategieën voor de Vlaamse pluimveehouder bevatten.

Onderzoeksaanpak

We bepalen relevante diergebonden parameters om de gevolgen van hittestress te kwantificeren. We evalueren de impact van potentiële incubatie-, management-, voeder-, water- en klimaat-, en staltechnische strategieën, en ook van hun combinaties, op productie, gezondheid en dierenwelzijn. Dit gebeurt onder gestandaardiseerde omstandigheden. We implementeren en/of evalueren de goede praktijk technieken op individuele praktijkbedrijven. Dit alles brengt ons als onderzoekers bij een wetenschappelijk gebaseerde voorspelling van het omslagpunt waarbij kippen hittestress zullen beginnen te ervaren. Het is de bedoeling om de voorspellingsmodule hanteerbaar te maken op maat van een individueel pluimveebedrijf. We berekenen welke parameters of mogelijke combinaties meest voorspellend zijn. Op basis van deze kennis ontwikkelen we een wetenschappelijk onderbouwde online tool, indicatief voor het opstarten van het hitte-actieplan. We stellen een bedrijfsspecifiek hitte-actieplan met aanbevelingen rond doeltreffende, economisch en praktisch haalbare maatregelen ter beschikking van de overheid en de pluimveesector.

Relevantie/Valorisatie

Met het hierboven beschreven actieplan kan de Vlaamse pluimveesector naar verwachting veerkrachtiger optreden tegen de toenemende kans op hittestress. Het gevolg is een meer maatschappelijk gedragen pluimveehouderij. Een succesvolle reductie van hittestress bij pluimvee betekent in elk geval een grote return on investment, doordat de sterfte in de stallen verlaagt, net als de andere mogelijke hittegerelateerde gezondheidsproblemen. De productieresultaten zullen verhogen of op peil blijven.

 

Partners

ILVO  PP Geel  pehestat  UGent lanupro

 

Financiering 

vlaio

 

Co-financiering

cofinanciering coolchicks

 

Looptijd

1 december 2021 - 30 november 2025

 

Output

 

Contact