PLUIMVEELOKET

TEMPERATUUR

 

Vraag/Antwoord

Afbeeldingsresultaat voor vraagteken logoWanneer hebben leghennen last van de koude temperaturen? Hoeveel hoger is de voederopname en heeft de koude een effect op de leg van de kippen?
Afbeeldingsresultaat voor vraagteken logoEr wordt heet weer voorspeld. Wat kan ik doen om hittestress te vermijden bij mijn kippen? 

 

Algemeen

Project COOLCHICKS - De Vlaamse pluimveesector voorzien van een hitte-actieplan voor behoud van optimale gezondheid en welzijn van hun pluimvee (2021-2025)

In dit 4-jaar durende VLAIO-LA traject wil ILVO, samen met partners Proefbedrijf Pluimveehouderij, Pehestat, LANUPRO en Universiteit Gent een bedrijfsspecifiek hitte-actieplan ontwikkelen met een bijbehorende hittestress-voorspellende tool. Op het einde van het traject moet een beter tot optimaal klimaat in alle pluimveestallen bereikt kunnen worden in tijden van hitte(stress), ongeacht diercategorie, (re)productiestdaum of staltype. Daarnaast wordt ook beoogd om pluimvee toleranter te maken via vroege hitte-conditionering, voeder- en drinkwatertoepassingen en stalmaatregelen. 
Projectpagina COOLCHICKS (bevat alle informatie en output)

 
Hoe hittestress voorkomen bij uw pluimvee? (2018)

Kippen kunnen niet zweten, en vertonen dus duidelijke symptomen wanneer ze lijden onder de hitte. Het is de combinatie van temperatuur, relatieve vochtigheid, diergebonden en omgevingsfactoren die zorgen voor hittestress bij pluimvee. In het artikel dat het Pluimveeloket publiceerde in juli 2018 werden een aantal tips gegeven om hittestress in de pluimveestal te voorkomen. Goed voorbereid zijn is de gouden raad!
Voorkom hittestress bij uw kippen! - Artikel Pluimveeloket (Karolien Langendries - 2018)

 

Vleeskuikens

Negatieve effecten van hittestress reduceren via het vleeskuikenvoeder (2020)

Uit een vleeskuikenproef van Annatachja De Grande (ILVO/UGent) waarbij de dieren onderworpen werden aan hittestress tijdens de finisherfase, werd de maximale groei en meest gunstige voederconversie bereikt wanneer een organische zinkbron (zink-aminozuur-complex) werd verstrekt bij een normaal vitamine E-gehalte (50 mg/kg vitamine E)-. Deze groep had een duidelijk betere darmgezondheid, een hogere opbrengst aan borstfilet en de beste vleeskwaliteit. Deze positieve effecten verdwenen wel wanneer een hoger vitamine E-gehalte werd toegediend. Lees er alles over in onderstaand artikel. 
Organisch zink in combinatie met vitamine E reduceert negatieve gevolgen van hittestress bij vleeskuikens (Langendries (Pluimveeloket) & De Grande (ILVO), 2020)

 

Conditioneren van inkomende lucht - Pad koeling (2016)

Een goede regeling van het stalklimaat is essentieel voor goede resultaten. Er moet niet alleen rekening gehouden worden met o.a. een variërende warmtebehoefte naargelang de leeftijd van de dieren, maar ook met een variatie in het buitenklimaat (koud, vochtig,...). In de mededeling van het Proefbedrijf 'Het klimaat op dierniveau verbeteren door conditionering' licht Kris De Baere zijn bevindingen toe rond pad koeling zn verwarmen van inkomende buitenlucht. Deze kan immers zowel gekoeld als verwarmd moeten worden. Met de pad koeling kon de temperatuur bij de dieren tot 8°C verlaagd worden op hete zomerdagen (32°C of meer), maar aandacht moest besteed worden aan de relatieve vochtigheid zodat die niet te hard zou oplopen. Het voorverwarmen van koude buitenlucht zorgde voor een constanter stalklimaat. 
Het klimaat op dierniveau verbeteren door conditionering - Mededeling Proefbedrijf Pluimveehouderij (Kris De Baere - 2016)

 
Stalverwarming en CO2 onder controle houden? Een uitdaging (2010)

In deze brochure van het Proefbedrijf worden een aantal bevindingen rond de CO2-productie in de stal weergegeven. Daarnaast komen ook enkele alternatieve verwarmingstechnieken aan bod evenals de resultaten van het demonstratieproject 'CO2-reductie in de vleeskuikenhouderij door een optimale verwarming van de stallen'. 
Brochure 'Stalverwarming en CO2 onder controle houden? Een uitdaging' (Proefbedrijf, 2010)
 

Leghennen

Effect omgevingstemperatuur, kwaliteit verenkleed en huisvestingssysteem op energieverbruik en dierprestaties bij leghennen (2012)

In deze brochure die opgesteld werd door de Universiteit van Wageningen in 2012 werden de effecten bestudeerd van zowel de omgevingstemperatuur, de kwaliteit van het verenkleed als het huisvestingssysteem op het energieverbruik en de legprestaties bij de leghennen. In de studie werd getracht om een formule op te stellen waarmee de voederopname in de huisvestingssystemen kan ingeschat worden. Zo werd berekend dat een graad daling in de omgevingstemperatuur een extra voerinname van 0,7gram per dag vereist. Ook de gevolgen van een verschil in vederkleed, eimassa, dagelijkse groei,... komen aan bod.
Effect van omgevingstemperatuur, kwaliteit verenkleed en huisvestingssysteem op energieverbruik en dierprestaties bij leghennen - Rapport 579 WUR (2012)