PLUIMVEELOKET

Onderzoeksprojecten

CHICKENSTRESS: Verbeteren dierenwelzijn in alternatieve huisvestingssystemen (2019 - 2023)

In dit 4-jaar-durende Europese Marie-Curieproject zoeken 16 Europese onderzoeksinstellingen (waaronder ILVO) naar de best mogelijke dierenwelzijnsstandaarden in alternatieve huisvestingssystemen voor kippen. Men wil te weten komen hoe de stressrespons gereguleerd wordt in het vogelbrein en hoe de genetica, vroege en huidige leefomgeving van de kip haar chronische stress kan reduceren. ILVO neemt het werkpakket 'factor leefomgeving toegespitst op vrije uitloop-kippen voor zijn rekening. 

 

Meer informatie

Informatie rond andere projecten waarbij ook de verbetering van het gebruik van de uitloop door de kippen wordt aangepakt, is terug te vinden op de uitloop-pagina bij bio-pluimveehouderij. Deze kan ook relevant zijn voor de niet-biologische uitloopsystemen.