PLUIMVEELOKET

Leghennen specifiek

Bloedluizen

Demonstratieproject 'MITEPREVENT' (2019)

Dit 2-jaar durende demonstratieproject startte in maart 2019 en wordt gefinancierd door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling en de Vlaamse Overheid. De partners Proefbedrijf Pluimveehouderij, DGZ en Pluimveeloket focussen in dit project op een totaalaanpak van het rode vogelmijt-probleem. Hierbij primeert de preventieve aanpak t.o.v. de curatieve aanpak en is monitoring essentieel.
Meer informatie: Ine Kempen (PP Geel), Viviane Aerts (DGZ) of Karolien Langendries (Pluimveeloket).
Beschrijving MITEPREVENT (2019)

Europees project 'MiteControl' rond bloedluizen (2018)

De rode vogelmijt vormt een ernstige bedreiging voor de pluimveesector, met verliezen van meer dan 100 miljoen euro per jaar tot gevolg. Met het Europese Interreg-project "MiteControl" probeert het Proefbedrijf Pluimveehouderij, in samenwerking met 5 internationale partners, nieuwe, duurzame behandelingen te ontwikkelen door verschillende bestrijdingsmethodes te combineren. Deze behandelingen zullen getest worden op 10 pilootbedrijven in België, Frankrijk en Groot-Brittannië. Ook zal een automatisch monitoringssysteem ontwikkeld worden die de pluimveehouder waarschuwt wanneer moet ingegrepen worden. Meer informatie: eva.decru@provincieantwerpen.be.
MiteControl - Proefbedrijf Pluimveehouderij (2018)

 

Monitoring aan de slachtlijn

Onderzoeksproject LEGMONI (2019)

Dit 4-jaar durende onderzoeksproject startte in maart 2019 en wordt gefinancierd door de Vlaamse Overheid (Dep. Omgeving). In dit project ontwikkelt ILVO een monitoringssysteem dat het welzijn van leghennen aan de slachtlijn kan bepalen op een praktische en objectieve manier. De keuze van de te scoren parameters laat toe te bepalen in welke fase (van begin leg t.e.m. slacht) het welzijn van de leghen minder scoorde. 
Beschrijving LEGMONI (2019)

 

Borstbeenafwijkingen

Borstbeendeviaties en -breuken in de praktijk (2016)

Uit het Layerhouse-project (samenwerking ILVO en Proefbedrijf Pluimveehouderij) bleek dat borstbeendeviaties en -breuken veel voorkomen bij leghennen in volièresystemen. Borstbeenafwijkingen kunnen te wijten zijn aan een (langdurig) gebruik van de zitstok en kunnen reeds ontstaan in de opfokfase. Dit is minder het geval bij de effectieve borstbeenbreuken die meestal in de legfase ontstaan (bvb door slechte landing op de vloer, botsingen met het volièresysteem of de zitstokken). 
Borstbeendeviaties en -breuken in de praktijk - Mededeling Proefbedrijf Pluimveehouderij (Kempen, 2016)