PLUIMVEELOKET

LEGMONI

Probleemstelling

Uit eerdere studies rond dierenwelzijn van leghennen blijkt dat er in de huidige praktijk nog altijd meerdere zaken te verbeteren zijn zoals o.a. borstbeenbreuken, voetzoollaesies, poot- en vleugelbreuken en blauwe plekken. Vaak is het niet duidelijk in welke levensfase de letsels ontstaan zijn en is het dus ook moeilijk om gerichte verbeteringen aan te brengen in de levenscyclus van de hen. 

                                      voetzoollaesies                                                                            borstbeenbreuk
                                              Voetzoollaesies                                                                                            Borstbeenbreuk

 

Doelstelling

In het LEGMONI-project zal ILVO een tool ontwikkelen die het welzijn van de leghen aan de slachtlijn zal monitoren. Deze moet eenvoudig, praktisch en objectief zijn. De tool moet verbeterpunten aan het licht brengen uit alle levensfases van de hen van start productie t.e.m. slacht (verblijf in de stal, vangen en laden van de hennen, transport naar slachthuis en de slachtprocedure zelf). Het uiteindelijke doel is via de monitoringsscores een welzijnsverbetering voor de hennen uit alle huisvestingssystemen te bekomen. Het wordt dan immers mogelijk om te benchmarken en kort op de bal te spelen. Gewenste acties voor de toekomst kunnen geïdentificeerd worden, afhankelijk van de ingestelde grenswaarden.  

Concreet

Voor de verschillende productiestadia (verblijf stal, vangen/laden, transport, slacht) worden geschikte welzijnsindicatoren bepaald in samenspraak met de stuurgroep van het project. Deze indicatoren moeten makkelijk gemeten kunnen worden in het slachthuis. Minstens 45 koppels worden opgevolgd door ILVO en het Proefbedrijf Pluimveehouderij tijdens dit project. De leghennen worden gehuisvest in alle soorten huisvestingstypes en worden gevolgd vanaf productie t.e.m. slacht. Een mobiele app voor data-invoer en verwerking zal ontwikkeld worden. Deze zal een directe uitslag en feedback opleveren voor de betrokkenen. 
Er wordt voldoende tijd en inspanning ingepland om het systeem te implementeren in de Vlaamse leghennenslachthuizen. Er wordt ook voorzien in een grondige evaluatie van de werking.

Looptijd

01/03/2019 - 28/02/2023 

Partners

ILVO          Proefbedrijf Pluimveehouderij

Financiering

Vlaamse Overheid - Departement Omgeving - Dienst Dierenwelzijn

Logo dep. Omgeving

Meer informatie

Mail Anneleen Watteyn of 09/272.26.09