PLUIMVEELOKET

MITEPREVENT 

Probleemstelling

De rode vogelmijt (RVM; bloedluis) vormt een ernstig probleem binnen de pluimveesector. Een besmetting met RVM kan bloedarmoede bij de kip veroorzaken, maar ook onrust en verhoogde stress, waardoor de kans op ongewenst verenpikgedrag (en zelfs kannibalisme) kan toenemen. Door het verlaagde legpercentage, verhoogde uitval, verhoogd voerverbruik en waardevermindering van de eieren, kunnen de economische verliezen bij een RVM-besmetting hoog oplopen. Daarnaast zijn er ook nog de moeilijke en vaak dure behandelingskosten. 

RVM

De rode vogelmijt kan heel wat economische verliezen veroorzaken

De huidige behandelingsmethoden zijn weinig specifiek en focussen vaak op een algemene behandeling van het dier en/of omgeving. Pluimveehouders communiceren ook weinig over de bestrijding waardoor elke veehouder zijn eigen (min of meer succesvolle) bestrijdingsmethode aanhoudt. Maar meer en meer is men ervan overtuigd dat een geïntegreerde aanpak van de RVM en een combinatie van technieken nodig is.

Doelstelling

Het demonstratieproject heeft 3 grote doelstellingen voor ogen: 

  1. het uitwerken van een in de praktijk haalbaar RVM-monitoringsprotocol met berekening van kosten-baten-analyse op niveau van leghennengezondheid en productieparameters
  2. het aanreiken van handvaten op vlak van preventie, monitoring en behandeling van RVM aan de leghennenhouders, opfokkers en vermeerderaars
    • demonstreren van de impact van verbeterde bedrijfshygiëne tijdens de leegstand en van bioveiligheid op het niveau van RVM-bestrijding op de RVM-status van de leghennenstal
    • aantonen dat het totale gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen vermindert door de monitoring van RVM en het correct toepassen van de behandelingen. Dit zal gebeuren door het vastleggen van een drempelwaarde en het gericht reageren bij het overschrijden van deze drempelwaarde
    • aantonen dat het totale geneesmiddelenverbruik (incl. antibiotica) op een bedrijf vermindert door het aantal RVM te verlagen met een verhoging van de weerstand en de immuniteit van de leghennen tot gevolg
  3. het sensibiliseren van de pluimveesector door communicatie van de resultaten en het verbeteren van het imago van de ei-producerende sector

Concreet

Tijdens het project zullen 10 Vlaamse professionele leghennenbedrijven worden opgevolgd gedurende een volledige productieronde. Ze krijgen een continue RVM-monitoring met RVM-vallen gedurende deze hele periode. Er worden 2 monitoringsmethodes gebruikt in dit project, nl. de MMS-methode (Mite Monitoring System; visuele controle) en een RVM-monitoring met RVM-vallen op alle bedrijven. 

MMS-systeem  RVM-valletjes

          Mite Monitoring System                                 RVM-valletjes

 

Looptijd

1 maart 2019 - 28 februari 2021

Partners

De partners van dit demonstratieproject zijn het Proefbedrijf Pluimveehouderij, DGZ en het Pluimveeloket.

ProefbedrijfDGZ  Pluimveeloket

Financiering

Dit 2-jarig demonstratieproject wordt gefinancierd door de Vlaamse Overheid en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO).

 

logo

Publicaties