PLUIMVEELOKET

logo

Recent werd het VLAIO-LA traject Coolchicks goedgekeurd. De officiële titel luidt 'De Vlaamse pluimveesector voorzien van een hitte-actieplan voor behoud van optimale gezondheid en welzijn van hun pluimvee'. Dit project zal starten op 1 december 2021 voor een looptijd van 4 jaar. Het project wordt gecoördineerd door ILVO (eenheid DIER) met partners Proefbedrijf Pluimveehouderij, Pehestat, Universiteit Gent (fac. Bio-ingenieurswetenschappen en fac. Diergeneeskunde (Leerstoel Poultry Health Sciences).

Korte beschrijving project

Het algemene doel van dit LA-traject is de pluimveesector te voorzien van een bedrijfsspecifiek hitte-actieplan. Voor het reduceren van hittestress worden verschillende maatregelen geadviseerd gaande van het aanpassen van voeder- en watermanagement tot het toepassen van klimatisatie- en staltechnieken. Deze adviezen zijn zeer waardevol maar met de klimaatverandering en de hogere kans op hittegolven zijn meer inspanningen vereist om de dieren te vrijwaren van hittestress.
Naast specifieke kennis ontbreekt een bedrijfsspecifiek actieplan met concrete verbeterstrategieën voor de Vlaamse pluimveehouder. Hiertoe worden de volgende deeldoelstellingen voorop gezet:

  1. Relevante diergebonden parameters zullen bepaald worden om de gevolgen van hittestress te kwantificeren
  2. De impact van potentiële incubatie-, management-, voeder-, water-, klimaat-, en staltechnische strategieën alsook combinaties op productie, gezondheid en dierenwelzijn onder gestandaardiseerde omstandigheden zullen geëvalueerd worden.
  3. Implementeren en/of evalueren van goede praktijk technieken op individuele praktijkbedrijven.

Essentieel hierbij is het omslagpunt waarbij kippen hittestress zullen ervaren op voorhand te voorspellen, en dit op maat van het pluimveebedrijf. Daarom zal bepaald worden welke parameters of mogelijke combinaties meest voorspellend zijn. Dit zal resulteren in

  1. De ontwikkeling van een wetenschappelijk onderbouwde online tool, indicatief voor het opstarten van het hitte-actieplan en
  2. het ter beschikking stellen van een bedrijfsspecifiek hitte-actieplan met aanbevelingen rond doeltreffende, economisch en praktisch haalbare maatregelen.

Dit actieplan moet de Vlaamse pluimveesector meer maatschappelijk gedragen alsook economisch sterker maken. Hittestress reductie bij pluimvee zorgt voor een grotere return on investment door verlaagde sterfte en gezondheidsproblemen en verhoogde productieresultaten.

Meer informatie kan je bekomen bij Evelyne Delezie of Renée De Baets.

vlaio