PLUIMVEELOKET

Nieuws

5 juni - Platform voor vleeskuikens in stal haalt veelbelovende resultaten

Platform voor vleeskuikens in stal
haalt veelbelovende resultaten

 

Brede platformen voor vleeskuikens om op te zitten of onder te schuilen in de stal, hebben een positief effect op enkele dierenwelzijnsindicatoren zonder een nadelig effect op groei, voederopname, voederconversie of bepaalde aspecten van vleeskwaliteit. Dat blijkt uit onderzoek door ILVO en UGent in het kader van het imec-ICON project WISH. Op de Agritechdag van ILVO op 18 juni in Melle wordt het geteste prototype gedemonstreerd aan het brede veehouderijpubliek.

Prototype platform

Prototype van een multifunctioneel platform voor vleeskuikens met een donkere en afgeschermde zone, watergekoelde buizen, mestopvang en- afvoer.

Kippen bevinden zich graag op een hoogte om te rusten. Bij leghennen worden zitstokken voorzien maar vleeskuikens hebben moeite om hun evenwicht hierop te bewaren. Bredere platformen zouden voor hen een alternatief kunnen bieden. Bijkomend zouden deze ook nog kunnen functioneren als koeling, beschutting en mestopvang. Tijdens het imec-ICON project WISH werd het effect van deze multifunctionele platformen op productieresultaten en dierenwelzijn getest tijdens vier vleeskuikenrondes in de ILVO-pluimveefaciliteiten, al dan niet in combinatie met geïnduceerde hittestress.

Projectpartner Roxell ontwikkelde de prototypes, met onderaan een donkere en afgeschermde zone waar jonge kuikens kunnen schuilen en rusten, watergekoelde buizen waardoor de kippen op het platform kunnen afkoelen via de voetzolen tijdens periodes van hitte en opvang en verwijdering van mest direct onder het platform voor een betere strooiselkwaliteit.

Resultaten op ILVO

Uit de proef op ILVO bleek dat de aanwezigheid van de platformen geen effect had op groei, voederopname en voederconversie. Op vlak van vleeskwaliteit was er minder kans op de afwijkingen ‘white striping’ en ‘wooden breast’. Ook was duidelijk beter strooisel te zien in de platformgroepen tijdens de groeierfase (dag 12 tot dag 24 in de proef), al moet gezegd dat de strooiselkwaliteit opvallend goed was in álle proefgroepen. Dit is mogelijk te wijten aan de lage bezettingsdichtheid. Voetzool- en haklaesies bleken ook beter in de platformgroepen, vooral in combinatie met hittestress. Maar ook hier werden algemeen zeer weinig laesies aangetroffen in álle proefgroepen, opnieuw mogelijk te wijten aan de lage bezettingsgraad. Tot slot bleken de kippen met toegang tot een platform ook over een properder verenkleed te beschikken.

Resultaten op praktijkbedrijven

De platforms werden intussen ook uitgetest tijdens twee proeven op een commercieel praktijkbedrijf waarbij de bevindingen van de ILVO-proef bevestigd werden. Ook hier werden strooiselkwaliteit en gerelateerde dierenwelzijnsindicatoren (voetzool- en haklaesies en bevuiling van het vederkleed) gunstig beïnvloed door de aanwezigheid van de platformen en dit zonder de productie-efficiëntie te reduceren. Het gebruik van de platformen bleek toe te nemen met de leeftijd en een aanzienlijke hoeveelheid mest kon opgevangen worden door het platform (7,5 – 8,5 kg per platform per ronde) waardoor deze niet in het strooisel terecht kwam.

Agritechdag 2024

Op de Agritechdag van ILVO, die dit jaar in het teken staat van technologische innovaties in de veehouderij, wordt het platform door dierenwelzijnsspecialist Frank Tuyttens (ILVO) gedemonstreerd. In totaal kunnen de deelnemers aan dit gratis event in de namiddag 17 demo’s bezoeken, o.a. ook over verneveling als maatregel tegen hittestress en duurzame energieoplossingen voor de veehouderij. In de voormiddag kunnen ze deelnemen aan het Cool Energy Event en ’s middags aan de gratis netwerklunch, met bezoek aan een innovatiemarkt.

Inschrijven kan tot het laatste moment via de website van ILVO of het Pluimveeloket.

SCHRIJF HIER IN

 

Contact

 

Persbericht ILVO - publicatiedatum 5 juni 2024

footer

This research is funded by the imec ICON project WISH (Agentschap Innoveren en Ondernemen project nr. HBC.2021.0664).

24 mei - Presentaties ILVO studienamiddag pluimvee-onderzoek beschikbaar

Presentaties ILVO-pluimveestudiedag online beschikbaar

Kip

Op donderdag 16 mei organiseerden ILVO en het Pluimveeloket een studienamiddag waarbij recente onderzoeksresultaten uit pluimvee-onderzoek van ILVO met zijn partners werd voorgesteld. 

Hieronder kan u de pdf's vinden van de presentaties die kunnen worden gedeeld:

 

 

Emissiereductie op maat van jouw bedrijf - gratis begeleiding

RAMBO: EMISSIEREDUCTIE OP MAAT VAN JOUW BEDRIJF - GRATIS BEGELEIDING

 

Voldoen aan de opgelegde maatregelen uit het Stikstofdecreet: hoe begin ik eraan en wat is haalbaar voor mijn bedrijf? Via het RAMBO-project kunnen varkens- en pluimveehouders advies op maat vragen.

Na een kennismakingsgesprek en bedrijfsbezoek met een expert luchtemissies, gaan jullie samen op zoek naar haalbare oplossingen. We hanteren een integrale aanpak: naast het verlagen van de ammoniakuitstoot, worden ook de neveneffecten zoals methaan, dierengezondheid en –welzijn bekeken. Zo verkrijg je een actieplan op maat van jouw bedrijf.

Voldoen aan het stikstofdecreet - help, wat nu?

Via het Vlaamse Stikstokdecreet kreeg je als veehouder heel wat maatregelen opgelegd. Dit brengt heel wat zorgen en vragen met zich mee. Herken je één van onderstaande? Lees dan zeker verder.

 • Bouw ik beter een nieuwe stal of kan ik een ammoniakreducerende techniek of maatregel in mijn bestaande stal implementeren?
 • Welke technieken of maatregelen kan ik toepassen om aan 60% reductie te komen in niet AEA-stallen?
 • Wat als ik meerdere stallen heb op één locatie?
 • Zijn er mogelijkheden tot interne saldering binnen mijn bedrijf?
 • Kan ik met een luchtwasser of warmtewisselaar de beoogde reducties halen?
 • Zijn er naast de kostprijs voor de investering van de maatregel of techniek nog kosten voor het onderhoud en gebruik ervan?
 • Wat zijn de neveneffecten zoals geur, stof, water en energie?

Krijg overzicht van de meest haalbare oplossingen

Veel veehouders hebben nood aan objectief, ondersteunend advies bij het opstellen van een reductiestrategie dat best past bij hun bedrijf. Via het RAMBO-project bieden we individuele begeleiding aan varkens – en pluimveehouders om te kijken welke ammoniakreducerende maatregelen of technieken interessant zijn in hun bedrijfsituatie. Hoe gaan we te werk?

 1. Kennismakingsgesprek en bedrijfsbezoek met adviseur
 2. Noden en wensen bij de emissiereductie van jouw bedrijf in kaart brengen
 3. Opmaak en bespreking van een begeleidingsplan met haalbare technieken, maatregelen en aanpassingen in bedrijfsvoering op maat van jouw bedrijf?
 4. Opmaak en bespreking actieplan voor de implementatie van de best passende stikstofreducerende aanpak

Stel je kandidaat

T.e.m 23 juni 2024 kan je intekenen voor individueel advies. We bekijken je aanvraag en laten je in juni weten of je in aanmerking komt of niet (plaatsen zijn beperkt).

Schrijf je hier in

 

Heb je vragen? Neem dan contact op met:

 

Footer

 

19 maart - Enquête drinkwatersystemen in de pluimveehouderij

Onderzoek naar drinkwatersystemen in de pluimveehouderij - enquête

groupmedipoul

In het GROUPMEDIPOUL-project wordt door de faculteit Diergeneeskunde (UGent) en de Leerstoel Poultry Health Sciences gezocht naar goede praktijken rond het toedienen van antibiotica via het drinkwater bij vleeskuikens. In kader van dit project werd een online bevraging opgesteld voor vleeskuikenhouders met als doel een zicht te krijgen op de drinkwatersystemen in de pluimveehouderij en hoe men precies medicatie via het drinkwater toedient in de praktijk. Op het einde van deze enquête kan je ook aangeven of je graag verder betrokken wordt bij het project waarbij bedrijfsbezoeken worden ingepland (daarvoor is alvast een vergoeding voorzien). Klik hier om de enquête in te vullen!

02/02 - Extra proeven machinaal vangen vleeskuikens - OPROEP

Extra proeven machinaal vangen vleeskuikens

Tijdens het KIPVANG-project werd het volledige vang- en laadproces bij leghennen en vleeskuikens onder de loep genomen. Voor de vergelijking tussen conventioneel vangen en machinaal vangen waren de resultaten echter zeer beperkt. Daarom zoekt ILVO nog naar vleeskuikenhouders waar de machinale vangmethode praktisch haalbaar is en waar minimum 15.000 dieren per stal gevangen kunnen worden. Het is de bedoeling dat beide vangmethodes in één stal worden toegepast (dus 5.000 dieren conventioneel en 5.000 dieren machinaal). Bent u bereid om deze resultaten aan te vullen? Neem dan contact op met Femke Delanglez (09/272.26.34 of femke.delanglez@ilvo.vlaanderen.be).

machinaal_vangen

 

02/02 - Studie rond optimaliseren leghennencontainers - OPROEP

Studie rond optimaliseren leghennencontainers

Als zijtraject van het KIPVANG-project werd bestudeerd hoe de standaardcontainers, die gebruikt worden bij het vang- en laadproces van leghennen, geoptimaliseerd kunnen worden. Doel is om het vangen en laden van leghennen te vergemakkelijken en de snelheid te verbeteren. In samenwerking met transportbedrijf Samyn kwam men tot twee prototypes die als opzetstuk op een lade van de container geplaatst kunnen worden. ILVO is nu op zoek naar leghennenhouders waar deze twee prototypes (elk bij 3.000 dieren), in combinatie met een standaardcontainer (3.000 dieren), getest kunnen worden (minimaal 10.000 dieren per stal). Het is de bedoeling dat beide prototypes in één stal kunnen worden toegepast. Bijkomende deelnemingsvoorwaarde is dat het transport via Samyn verloopt. Heeft u interesse om mee te werken aan deze studie en op die manier het vang- en laadproces bij leghennen te optimaliseren, neem dan contact op met Femke Delanglez (09/272.26.34 of femke.delanglez@ilvo.vlaanderen.be).

container

06/10 - Pdf's ILVO-kleinveestudiedag

Presentaties ILVO-kleinveestudiedag online beschikbaar

kip

 

Op vrijdag 16 september organiseerden ILVO en het Pluimveeloket een studievoormiddag getiteld 'Recente ILVO-onderzoeksresultaten pluimvee'.

Hieronder kan u de pdf's vinden van de gegeven presentaties: