PLUIMVEELOKET

Nieuws

11/01 - Energietransitie in Vlaamse veeteeltbedrijven

qr res4live

RES4LIVE is een Europees project met als doel de broeikasgassen van veeteeltbedrijven zo laag mogelijk te krijgen met een minimaal prijskaartje. In opdracht van dit project lanceren ILVO en UGENT een bevraging voor alle Vlaamse veehouders.

Wenst u uw energieverbruik te vergelijken met andere veehouders? Bent u benieuwd hoe u eventueel uw voetafdruk kunt verminderen? Vul dan zeker onze enquête in! Met deze bevraging willen we een zicht krijgen op de variatie in energiegebruik die er in veeteeltbedrijven in Vlaanderen aanwezig is. Hier zijn immers weinig cijfers over beschikbaar, nochtans kunnen deze gegevens inzicht bieden in hoeveel energiebesparing er mogelijk is in de sector. Daarnaast onderzoeken we het potentieel, maar ook de uitdagingen voor hernieuwbare energie in de veeteeltsector.

 

28/10: Enquête agroforestry

Recente ervaring met agroforestry en/of voedselbossen? Vul zeker deze enquête in!

uitloopkippen

Via deze korte bevraging wil het onderzoeksconsortium van het lopende Agroforestry Vlaanderen-project zich een correct beeld kunnen vormen van de evoluties op vlak van toepassing van agroforestry in Vlaanderen. Daarbij worden niet enkel nieuwe aanplanten geëvalueerd, maar ook het invoeren van (kleine of grote) veranderingen, optimalisaties en innovaties in de bedrijfsvoering of veranderingen die met agroforestry te maken hebben.
Bent u dus de laatste 2 jaar zelf aan de slag gegaan met agroforestry en/of voedselbossen? Dan kan uw feedback het onderzoeksteam zeker helpen om te kijken waar het nog beter kan in de toekomst! Heeft u zelf geen agroforestry-project, maar kent u iemand die hier wel mee bezig is? Stuur dan zeker de link om de enquête in te vullen.

06/10 - Pdf's ILVO-kleinveestudiedag

Presentaties ILVO-kleinveestudiedag online beschikbaar

kip

 

Op vrijdag 16 september organiseerden ILVO en het Pluimveeloket een studievoormiddag getiteld 'Recente ILVO-onderzoeksresultaten pluimvee'.

Hieronder kan u de pdf's vinden van de gegeven presentaties:

 

26/8: Europees project rond optimalisatie welzijn vleeskippen en varkens goedgekeurd

Europees project 'aWISH' goedgekeurd: Automatische welzijnsmonitoring van vleeskippen en vleesvarkens via het slachthuis

aWISHRecent werd het Europese Horizon-project aWISH goedgekeurd. Het doel is om via geautomatiseerde monitoring van diergebaseerde welzijnsindicatoren in het slachthuis het welzijn van Europese vleeskippen en varkens te evalueren en te optimaliseren. Feedback en advies worden via een tool verstrekt aan de verschillende schakels in de keten (veehouder, transport, slachthuis). Start is voorzien op 1 november. Meer informatie rond het project is te vinden in deze perstekst. U kan ook altijd contact opnemen via het algemene mailadres: awish@ilvo.vlaanderen.be

12/7 - Handouts Veetournee beschikbaar

Veetournee 2022

Op 7 juli 2022 vond in Vives, Campus Kortrijk, Veetournee 2022 plaats.

Naast een plenaire sessie over mentaal welbevinden konden deelnemers in kleinere sessies een keuzeprogramma volgen. 

De handouts van deze plenaire sessie alsook de handouts van de presentatie rond windmolens op een landbouwbedrijf, zijn terug te vinden via deze link

28/04/2022 - Persbericht ILVO-studie eetbaar eiwitefficiëntie van Belgische veehouderijsystemen

Welke landbouwdieren léveren meer humaan eetbaar eiwit dan ze verbruiken? Eetbaar eiwit-efficiëntie van Belgische veehouderijsystemen voor het eerst berekend 

De Belgian Feed Association (BFA) maakte eind april, i.s.m. ILVO, de resultaten bekend van een studie naar eetbaar eiwit-efficiëntie van Belgisch vee. De ILVO-studie bracht voor het eerst in kaart wat de verhouding is tussen enerzijds de plantaardige eiwitten die als veevoeder gebruikt worden, én die in principe ook bruikbaar waren in menselijke voeding en anderzijds de hoeveelheid eetbaar dierlijk eiwit (zoals vlees, eieren en melk) die daar tegenover staat. 

De studie toont aan dat runderen netto producenten zijn van humaan eetbaar eiwit. Ze produceren meer eetbare eiwitten in de vorm van melk of vlees dan dat ze eetbaar eiwit consumeren. 
Voor varkens en legkippen ligt het cijfer dicht bij break even (ze consumeren ongeveer evenveel humaan eetbaar eiwit dan ze varkensvlees of eieren leveren). 
Braadkippen blijken momenteel meer humaan eetbaar eiwit te gebruiken dan ze teruggeven, voornamelijk omdat er in hun voeder veel granen zitten. 

Lees het volledige persbericht
Lees de volledige ILVO-studie

20/12/21 - Haalbaarheid circulaire verwerking van stikstof uit veestallen?

Van stallucht naar nuttige mest of voedzaam veevoer: Hoe haalbaar is circulaire verwerking van stikstof uit veestallen

LuchtwasserKan je van stikstof uit stallucht en mest een grondstof maken geschikt voor de productie van organische meststof en/of diervoeder? Vlaams minister van Landbouw en Voeding Hilde Crevits laat door ILVO onderzoeken of dat proces ook haalbaar is in de praktijk. Welke risico’s zijn er mogelijks aan verbonden en wat zijn de aandachtspunten voor een veilige en milieuvriendelijke toepassing? Levert het effectief milieuwinst op? En welke manier of toepassing is dan de beste

Lees hier het volledige persbericht

02/05/20 - Zelf insecten kweken - hoe begin ik eraan?

insecten

Meer en meer landbouwers zien potentieel in insectenkweek: als extra bron van inkomsten, als veevoeder of als verwerker van tuinbouwreststromen. 
In het VLAIO-LA traject INTROSECT proberen partners Inagro, ILVO, VIVES, KULeuven/ThomasMore en Nationale Proeftuin voor Witloof een antwoord te geven op een hoop prangende vragen i.v.m. het opstarten van / omschakelen naar insectenkweek. 

 

Eind maart/begin april zouden normaal theorie- en praktijkworkshops ingericht worden, maar door de coronamaatregelen zijn deze niet fysiek kunnen doorgaan. Daarom werden 5 videolessen opgenomen rond het kweken van insecten. Deze handelen specifiek over:

Agentschap Innoveren & Ondernemen