PLUIMVEELOKET

foto COOLCHICKS

De rode vogelmijt, in de volksmond bloedluis genoemd, is een parasiet die ernstige problemen veroorzaakt binnen de pluimveesector. Met het demonstratieproject MitePrevent trachten de projectpartners Proefbedrijf Pluimveehouderij, DGZ en Pluimveeloket de sector handvaten aan te reiken op het vlak van preventie, monitoring en behandeling van rode vogelmijt.

 

Alle huisvestingsystemen (verrijkte kooien, volières en roostersystemen) hebben met rode vogelmijt te maken. De aanwezigheid van deze vogelmijt in een stal heeft steeds gevolgen voor zowel het welzijn van de kip als voor haar productie. Momenteel is er een tekort aan effectieve en efficiënte bestrijdingsmiddelen die voldoen aan alle veiligheidsnormen. Toch kan een goed management- en monitoringsprotocol, waarbij de mijten via verschillende wegen bestreden worden, een oplossing bieden.

Met het demonstratieproject Miteprevent bundelen de projectpartners (Proefbedrijf Pluimveehouderij, DGZ en Pluimveeloket) hun expertise en coachen ze een aantal leghennenbedrijven en hun bedrijfsdierenarts gedurende een volledige productieronde. Hierbij wordt vooraf een inventarisatie gemaakt van de pijnpunten op het bedrijf. Bij deze totaalaanpak primeert preventie, waarbij monitoring essentieel is. Op die manier tracht MitePrevent de sector handvaten aan te reiken op vlak van preventie, monitoring en behandeling van rode vogelmijt.

Ben jij ook gewonnen voor een degelijke monitoring van rode vogelmijt op jouw bedrijf? Wil je op basis van deze resultaten samen met jouw dierenarts een goed plan van aanpak opstellen? Schrijf je dan snel in voor dit project, wij contacteren jou en bekijken samen of deelname mogelijk is. Contacteer Neil Van den Broeck of Ine Kempen.

Dit project wordt gefinancierd door het departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse overheid en verloopt in samenwerking tussen het Proefbedrijf Pluimveehouderij, DGZ en Pluimveeloket.

logo Eur.landbouwfonds

 

PP Geel DGZ Pluimveeloket