PLUIMVEELOKET

Extra proeven machinaal vangen vleeskuikens

Tijdens het KIPVANG-project werd het volledige vang- en laadproces bij leghennen en vleeskuikens onder de loep genomen. Voor de vergelijking tussen conventioneel vangen en machinaal vangen waren de resultaten echter zeer beperkt. Daarom zoekt ILVO nog naar vleeskuikenhouders waar de machinale vangmethode praktisch haalbaar is en waar minimum 15.000 dieren per stal gevangen kunnen worden. Het is de bedoeling dat beide vangmethodes in één stal worden toegepast (dus 5.000 dieren conventioneel en 5.000 dieren machinaal). Bent u bereid om deze resultaten aan te vullen? Neem dan contact op met Femke Delanglez (09/272.26.34 of femke.delanglez@ilvo.vlaanderen.be).

machinaal_vangen