PLUIMVEELOKET

qr res4live

RES4LIVE is een Europees project dat gaat over hernieuwbare energie en het verminderen van fossiele brandstoffen in de veeteelt. In opdracht van dit project lanceren ILVO en UGENT een bevraging voor alle Vlaamse veehouders.

Wenst u uw energieverbruik te vergelijken met andere veehouders? Bent u benieuwd hoe u eventueel uw voetafdruk kunt verminderen? Vul dan zeker onze enquête in! Met deze bevraging willen we een zicht krijgen op de variatie in energiegebruik die er in veeteeltbedrijven in Vlaanderen aanwezig is. Hier zijn immers weinig cijfers over beschikbaar, nochtans kunnen deze gegevens inzicht bieden in hoeveel energiebesparing er mogelijk is in de sector. Daarnaast onderzoeken we het potentieel, maar ook de uitdagingen voor hernieuwbare energie in de veeteeltsector.