PLUIMVEELOKET

Onderzoek naar drinkwatersystemen in de pluimveehouderij - enquête

groupmedipoul

In het GROUPMEDIPOUL-project wordt door de faculteit Diergeneeskunde (UGent) en de Leerstoel Poultry Health Sciences gezocht naar goede praktijken rond het toedienen van antibiotica via het drinkwater bij vleeskuikens. In kader van dit project werd een online bevraging opgesteld voor vleeskuikenhouders met als doel een zicht te krijgen op de drinkwatersystemen in de pluimveehouderij en hoe men precies medicatie via het drinkwater toedient in de praktijk. Op het einde van deze enquête kan je ook aangeven of je graag verder betrokken wordt bij het project waarbij bedrijfsbezoeken worden ingepland (daarvoor is alvast een vergoeding voorzien). Klik hier om de enquête in te vullen!