PLUIMVEELOKET

Watermonitoring en -besparing op jouw pluimveebedrijf: Het Proefbedrijf Pluimveehouderij is op zoek naar pluimveehouders die het watergebruik in en rond hun stallen willen verminderen.

drinkende kippen

In het kader van de Blue Deal wordt er sterk ingezet op een efficiënte omgang met water op landbouwbedrijven om het grondwaterverbruik in Vlaanderen te beperken. Het Proefbedrijf Pluimveehouderij is momenteel partner in twee projecten rond dit thema: Life ACLIMA en WAVE.

Binnen deze projecten worden verschillende technologieën uitgetest die de (grond)watervraag op pluimveebedrijven moeten doen dalen. Dit kan door waterverliezen tijdens het reinigen of hitteperiodes te beperken of door regenwater te zuiveren tot reinigings- of drinkwater.

De twee projecten beperken zich niet tot de stallen van het Proefbedrijf. Ook praktijkbedrijven krijgen de mogelijkheid om deel te nemen. We zijn op zoek naar zowel vleeskuiken- als leghennenhouders die meer te weten willen komen over het waterverbruik van hun stallen en de optimalisatie ervan. Omdat de uitdagingen per regio en bedrijf verschillen, zal er na een kennismakingsgesprek bepaald worden wat het project voor uw bedrijf kan betekenen.

Bij interesse mag u ons steeds contacteren voor een verkennend gesprek via neil.vandenbroeck@provincieantwerpen.be of via annatachja.degrande@ilvo.vlaanderen.beDeelname is gratis.

Life Aclima  Logo Departement L&V