PLUIMVEELOKET

andere kip

Het doel van het demonstratieproject ‘De Andere Kip’ is aan te tonen hoe een alternatieve vleeskip in de Vlaamse markt gezet kan worden via een coöperatieve samenwerking. Belangrijk in dit project is dat er gestart wordt vanuit de producenten en niet dat een bepaald concept vanuit de retail wordt opgedrongen. Het is ook niet de bedoeling om een vervanging te zijn voor de reguliere kippen of reeds bestaande concepten, maar om een aanvulling te bieden tussen de reguliere en de biologische kip. Maar wat verstaat men nu precies onder een concept? Welke voorwaarden kunnen aan een concept toegeschreven worden?

Partners Inagro, ILVO, Proefbedrijf Pluimveehouderij, Landsbond Pluimvee en UGent betrokken de hele pluimveeketen in verschillende denktanks tijdens het project. Daarin werd o.a. gebrainstormd over die mogelijke voorwaarden. Er kunnen voorwaarden opgelegd worden aan het pluimveebedrijf zelf, maar ook aan de toeleverende of verwerkende industrie. Maar wat is haalbaar? En met welke aspecten van duurzaamheid moet rekening gehouden worden? Uiteindelijk werd een consensus bereikt en werden twee uiteenlopende concepten meegenomen in het project. Het ene concept gaf meer aandacht aan dierenwelzijn, het andere aan het milieu.

Verschillende proeven werden opgezet aan zowel het ILVO als het Proefbedrijf Pluimveehouderij (PP). Naast de prestaties werd ook vleeskwaliteit, dierenwelzijn en smaak onderzocht aan het ILVO. Het PP deed naast een prestatieproef ook een bedrijfseconomische analyse. Daaruit werd duidelijk welke meerprijs er voor een concept moet gegeven worden opdat het saldo van de pluimveehouder gelijk zou zijn dan wanneer hij gewone standaardkippen (aan 42 kg/m²) zou gehouden hebben.

Benieuwd welke concepten er gebruikt werden in het project? En ook nieuwsgierig naar wat de resultaten waren van alle proeven? Binnen een tweetal weken kan u de artikels hierrond terugvinden op de onze website!

Gefinancierd doordemonstratieproject

Partners: inagro ilvo Proefbedrijf landsbond Ugent