PLUIMVEELOKET

Onderzoeksprojecten 

KONSEMI: Onderzoek naar optimalisatie van groepshuisvesting van voedsters 

In 2019 startte dit 3-jarig onderzoek aan het ILVO. Dit onderzoek loopt in nauwe samenwerking met de konijnensector en wordt gefinancierd door de Vlaamse Overheid - Departement Omgeving. Doel is om het optimale tijdstip te bepalen waarop de voedsters na het werpen terug in groep kunnen gehuisvest worden. Daarnaast wordt onderzocht of agressiviteit een karaktereigenschap is (waartegen geselecteerd kan worden). Ook de optimale inrichting van de parken (verrijking, vluchtmogelijkheden, bezetting,...) wordt bestudeerd in dit project.