PLUIMVEELOKET

VOGELGRIEP

 
Ziektebeeld H3N1-uitbraak (2019)

De pluimveesector (meer specifiek vooral de West-Vlaamse leghennenhouderij- en vermeerderingssector) werd in 2019 getroffen door een uitbraak van H3N1. WVPA organiseerde in juni hierrond een studienamiddag. Het specifieke ziektebeeld kan u lezen in onderstaand artikel. 
Ontsteking van het legapparaat specifiek ziektebeeld van H3N1 (Pluimveeloket, 2019)

 

Koninklijk Besluit betreffende de verspreiding van aviaire influenza (5 mei 2008, gewijzigd op 8 mei 2013)

In dit Koninklijk Besluit zijn o.a. volgende maatregelen opgenomen:

 • Voorzorgsmaatregelen op gebied van bioveiligheid, bewaking, kennisgeving en epidemiologisch onderzoek (Hoofdstuk II). Er mag geen therapeutische behandeling worden gestart zonder dat er monsters genomen werden voor laboratoriumonderzoek door een vereniging (DGZ) in geval van:
  • daling van normale voeder- en waterconsumptie van meer dan 20%
  • sterfte van meer dan 3% per week
  • daling van de leg met meer dan 5% die langer dan 2 dagen duurt
  • klinische tekenen of letsels bij post-mortem onderzoek die wijzen op AI
 • Maatregelen bij vermoeden van een uitbraak van AI (hoofdstuk III)
 • Maatregelen bij een uitbraak van hoogpathogene AI op een bedrijf (hoofdstuk IV) + instellen van een beschermings- en toezichtsgebied (Artikel 17). Deze bevatten het gebied met een straal van minstens 3, resp. minstens 10 km rond het getroffen bedrijf
 • Maatregelen bij een uitbraak van laagpathogene AI op een bedrijf (hoofdstuk VI) + instellen van een beperkingsgebied

KB (5 mei 2008) betreffende de verspreiding van aviaire influenza (originele pdf)
KB (8 mei 2013) tot wijziging van het KB van 5 mei 2008 betreffende de bestrijding van aviaire influenza 

Informatieve websites