PLUIMVEELOKET

Vraag

Ik ben op zoek naar informatie over de Belgische/Vlaamse kippensector, zowel leghennen als vleeskuikens. Hoeveel kippen zijn er in België? In welk huisvestingssysteem worden de meeste leghennen gehouden? Wat is de verhouding witte/bruine eieren? Zijn er cijfers beschikbaar over de export/import?

Antwoord

Hoeveel kippen zijn er aanwezig in België?

De kippensector kan worden opgedeeld in drie grote sectoren, nl. de vleeskuikensector, de leghennensector en de vermeerderingssector. Uit de cijfers van Statbel blijkt dat er in 2018 iets meer dan 48,1 miljoen stuks pluimvee in België werden gehouden. Het overgrote merendeel daarvan (ca. 41 miljoen dieren) bevond zich in Vlaanderen.

Wanneer we deze dieren opsplitsen in de deelsectoren, krijgen we volgende cijfers voor België:

  • Ca. 32,3 miljoen vleeskuikens (ongeveer 27,2 miljoen in Vlaanderen)
  • Ca. 9,2 miljoen leghennen voor consumptie-eieren (‘leghennen’)
  • Ca. 2,1 miljoen leghennen voor broedeieren (‘moederdieren’)
  • Ca. 3,8 miljoen poeljen. Poeljen zijn leghennen die nog geen ei gelegd hebben. Rond een leeftijd van ongeveer 18-20 weken leggen ze hun eerste ei. In de cijfers van Statbel wordt geen onderscheid gemaakt of deze poeljen bestemd zijn voor de leghennensector, dan wel voor de vermeerderingssector.

 

Hoe zijn de leghennen verdeeld over de verschillende houderijsystemen?

In de leghennensector zijn er 4 houderijsystemen te onderscheiden die elk hun eigen stempelcode hebben op de eieren, nl. biologisch (code 0), vrije uitloop (code 1), scharrel (code 2) en verrijkte kooi (code 3). In onderstaande tabel worden de verhoudingen van de verschillende huisvestingssystemen voor leghennen weergegeven in verschillende Europese landen.

Europese leghennenhuisvesting

Tabel 1: aantal leghennen per huisvestingssysteem in Europa (bron: Europese Commissie)

Voor België worden ongeveer 4,8% van de leghennen biologisch gehouden; 12,2% in vrije uitloop; 46,4% als scharrel en 36,7% in verrijkte kooien.

 

Bruine vs witte eieren?

De eieren die in de Belgische supermarkten te verkrijgen zijn, zijn enkel afkomstig uit bio, vrije uitloop, of scharrelsystemen. De eieren uit de verrijkte kooien zijn bestemd voor de verwerkingsindustrie. Deze zijn meestal wit gezien de witte leghennen op een meer duurzame manier eieren produceren (ze eten minder en kunnen makkelijker langer worden gehouden – zie ook een eerdere vraag rond duurzaamheid eieren bij het Pluimveeloket).

De Belgische consument houdt daarentegen nog steeds het meest van een bruin eitje op zijn bord. Officieel worden er geen cijfers bijgehouden door de overheid omtrent de hoeveelheid bruine en witte leghennen in België. Maar kort door de bocht zou je kunnen stellen dat de meeste witte hennen in verrijkte kooien gehouden worden en de bruine hennen in de andere systemen (geschikt voor tafeleieren). Toch moet hierbij een kanttekening worden geplaatst, gezien de consument zich meer en meer bewust wordt van o.a. duurzaamheid. Indien de consument toch zou gaan voor een wit eitje, zullen er ook meer en meer witte hennen gehouden worden in de alternatieve huisvestingssystemen. Momenteel zijn er in bepaalde supermarkten ook witte eieren beschikbaar uit o.a. scharrelstallen (testproject).

 

Feiten en cijfers Belgische eier- en gevogeltesector (VLAM)

Belgische eiersector in cijfers:

Belgische gevogelte- en konijnensector in cijfers:

Informatie over buitenlandse markten (VLAM.be):

 

Algemene informatie pluimvee & konijnen (bron: Vlaamse Overheid, Dep. Landbouw & Visserij)

Via het tabblad Dier (en dan specifiek ‘Pluimvee en konijnen’) op de website van het Departement Landbouw & Visserij (Vlaamse Overheid) is ook allerhande informatie rond de pluimvee- en konijnensector terugvinden (o.a. wetgeving, interessante publicaties,…)

Nog vragen?

Bronnen

Onderstaande personen werden geconsulteerd en hebben een nuttige bijdrage geleverd bij de formulering van dit antwoord:

  • Hanne Geenen (Vlaamse Overheid – Departement Landbouw & Visserij)
  • Anoek Van Wouwe (VLAM)

Dit antwoord werd door het Pluimveeloket met de meeste zorg en nauwkeurigheid opgesteld. Er wordt evenwel geen enkele garantie gegeven omtrent de juistheid of de volledigheid van het antwoord op uw vraag. De gebruiker van dit antwoord ziet af van elke klacht tegen het Pluimveeloket, of zijn medewerkers, van welke aard ook, met betrekking tot het gebruik van het gegeven antwoord. In geen geval zal het Pluimveeloket of zijn medewerkers aansprakelijk gesteld kunnen worden voor eventuele nadelige gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van dit antwoord.

Versie:
1
Onderwerp:
Informatie Belgische/Vlaamse kippensector
Datum:
25-11-2019