PLUIMVEELOKET

Vraag

Wat zijn de meest recente (of eventueel een overzicht van de laatste jaren) cijfers rond het pluimveevleesverbruik in België? Is hier een opdeling mogelijk in kip, kalkoen, konijn,...?

Antwoord

Jaarlijks wordt het aankoopgedrag van de Belgische consument onderzocht door het marktonderzoeksbureau GfK, dat ingeschakeld wordt door het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM). Via deze weg probeert VLAM zich een beeld te vormen van het thuisverbruik van o.a. vlees bij de Belgische consument. In 2017 werden de resultaten verzameld bij zo’n 5.000 Belgische gezinnen. De cijfers die in 2018 werden verzameld, zijn nog niet vrijgegeven (*intussen wel reeds vrijgegeven).

De resultaten van de enquêtes worden weergegeven in volgende documenten:

Een korte samenvatting is hieronder als antwoord geformuleerd.

 

1. Kip en gevogelte

In 2017 daalde het totale vleesverbruik (incl. gevogelte) met zo’n 2%, maar die daling was niet te merken in het kip-segment. In 2017 kocht de Belg immers 4% meer kip voor thuisverbruik dan het jaar ervoor. Kalkoen en ander gevogelte deden het dan weer minder goed en daalden met respectievelijk 8 en 10% t.o.v. 2016. Per persoon en per jaar kocht de Belg gemiddeld 8,4 kg kip; 1 kg kalkoen en 230g ander gevogelte in 2017.

Het is vooral versneden kip die aangekocht wordt, ten koste van de hele braadkip. Soepkippen zijn bijna helemaal verdwenen uit de gevogelterayon.

De belangrijkste aankoopplaats voor kip blijkt nog steeds de hypermarkt of grote supermarkt te zijn (zoals o.a. Colruyt, Carrefour, Delhaize,…). Ongeveer 36% van de kip-aankopen vindt hier plaats. Maar de supermarkten voelen de hete adem in hun nek van hard discounters als Aldi en Lidl. Deze zijn intussen verantwoordelijk voor de aankoop van 32% van de kip. De speciaalzaak (slager en poelier) komt verder onder druk te staan (10% in 2017) en is de grote verliezer de laatste jaren.

De cijfers die GfK verzamelt, handelen over de aankopen van consumenten voor thuisverbruik. Thuis blijft nog steeds de belangrijkste consumptieplaats voor voeding in het algemeen en voor vlees en gevogelte in het bijzonder. Voor vlees en gevogelte vindt ongeveer drie vierde van de consumptiemomenten thuis plaats.

 

2. Konijn

GfK peilt ook naar de aankopen voor thuisverbruik van konijnenvlees. Het verbruik van konijnenvlees daalde het afgelopen decennium sterk (van 450 gram per persoon per jaar in 2008 naar 250 gram per persoon per jaar in 2017) maar bleef status quo in 2017. Het aantal kopers steeg in 2017 lichtjes (19% t.o.v. 18% in 2016), maar het aantal kopers is wel gehalveerd sinds 2002.

Konijn wordt bijna uitsluitend vers gekocht, waarbij het versneden konijn de populairste aanbiedingsvorm is met een volume-aandeel van 63%. Het onversneden konijn nam in 2017 12% van de markt in. Probleem bij konijn is dat deze vleessoort vooral gekocht wordt door oudere mensen maar dat de jongere mensen dit bijna volledig links laten liggen.

Wat de aankoopplaats van konijn betreft: meer dan de helft (52%) van het konijnenvlees wordt door de Belg in hypermarkten en grote supermarkten gekocht. Hard discounters als Aldi en Lidl zijn goed voor zo’n 11% van het aangekochte konijnenvlees, evenveel als bij de slager/poelier.

Ook deze cijfers van GfK handelen over het thuisverbruik van konijnenvlees. Konijn wordt relatief iets meer thuis geconsumeerd dan andere vleessoorten.

 

Nog vragen?

Nog vragen?

Bronnen:

 

Nog vragen?

Onderstaande persoon werd geconsulteerd en heeft een nuttige bijdrage geleverd bij de formulering van dit antwoord:

  • Anoek Van Wouwe (VLAM)

 

Dit antwoord werd door het Pluimveeloket met de meeste zorg en nauwkeurigheid opgesteld. Er wordt evenwel geen enkele garantie gegeven omtrent de juistheid of de volledigheid van het antwoord op uw vraag. De gebruiker van dit antwoord ziet af van elke klacht tegen het Pluimveeloket, of zijn medewerkers, van welke aard ook, met betrekking tot het gebruik van het gegeven antwoord. In geen geval zal het Pluimveeloket of zijn medewerkers aansprakelijk gesteld kunnen worden voor eventuele nadelige gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van dit antwoord.

 

Versie:
2
Onderwerp:
Pluimveevleesverbruik België
Datum:
08-04-2019