PLUIMVEELOKET

KOCHT DE BELG MEER OF MINDER KIP, EIEREN EN KONIJN IN 2017?

Jaarlijks schakelt VLAM het marktonderzoeksbureau GfK Belgium in om het aankoopgedrag voor verse producten te bekijken bij de Belgische consument. De resultaten die verzameld werden bij zo'n 5.000 Belgische gezinnen, werden onlangs kenbaar gemaakt. Hieronder kan u de voornaamste bevindingen nalezen met betrekking tot pluimvee, eieren en konijn. 

Kip blijft bekoren

Dat de Belgen jaar na jaar minder tuk zijn op vlees was al langer duidelijk. Uit de GfK-cijfers blijkt nu dat de Belg vorig jaar gemiddeld nog 28,6 kg vlees kocht (zowel rood vlees als gevogelte & wild). Dat is een daling met meer dan 4% ten opzichte van 2016. Maar deze daling in totaal vleesverbruik is niet door te trekken naar het kip-segment. Wanneer het kip-aandeel afzonderlijk wordt bekeken, werd in 2017 voor kip zelfs een stijging van 4% gemeten! Per capita at de Belg gemiddeld 8,4 kg kip (vers + diepvries) in 2017. Men kan dus besluiten dat kip zeker niet aan populariteit moet inboeten.

'Thuisverbruik kip steeg met 4% in 2017'

Goedkoop en gezond!

De (relatief) goedkope prijs van kip speelt hier uiteraard ook een rol in. In 2017 zakte de prijs voor verse kip met 20 cent per kg. Maar ook het feit dat kip niet onder de categorie ‘rood vlees’ valt en dus niet onder vuur ligt als ‘mogelijk schadelijk voor de gezondheid’, valt bij de consument niet in dovemansoren. Het kalkoenverbruik kon hier dan echter weer niet van profiteren. De consumptie van kalkoen daalde vorig jaar opnieuw met zo’n 8% en klokte af op 1,0 kg kalkoen (vers + diepvries) per kop. Het aanbod van kalkoen in de winkel is algemeen lager, maar ook een stijging van 15 cent per kg verse kalkoen werkte niet motiverend om over te gaan tot een aankoop.

Kip in supermarkt

Figuur 1: Consumenten zien kip als gezond en goedkoop maar maken zich zorgen over het welzijn van de kippen

 

Hard discount belangrijker voor kip

Verse kip werd vorig jaar nog steeds het meest gekocht in de grote supermarkten (Carrefour, Delhaize, Colruyt). Zo’n 36% van het volume vond zijn weg via dit kanaal naar de consument. Toch was hier een daling te noteren van 2% t.o.v. 2016. Het waren vooral de hard discounters (+4%) en de buurtsupermarkten (+1,5%) die steeds meer verse kip-consumenten lokten. Zij bevoorraadden ongeveer 28%, resp. 16%, van de Belgische consumenten van verse kip in 2017. Speciaalzaken als slager en poelier verloren opnieuw aandeel.  

Dierenwelzijn

VLAM deed bijkomend onderzoek naar de houding van de consument t.o.v. kip, ei en konijn. Zoals eerder gezegd staan consumenten nog steeds positief t.o.v. kip voor wat prijs en gezondheid betreft. Maar waar wel rekening mee gehouden moet worden, is het groeiend belang van dierenwelzijn bij de aankoop. In 2017 gaf 61% van de ondervraagden aan hiermee rekening te houden t.o.v. 50% in 2016. Slechts 47% was echter van mening dat kip sterk gecontroleerd wordt en 40% was ervan overtuigd dat er bij deze diersoort weinig respect getoond wordt voor dierenwelzijn. Vermoedelijk toch een effect van de beelden van dierenrechtenorganisaties en zeker iets waar aandacht aan moet blijven besteed worden!

Ei-consumptie gedaald

In 2017 at de Belg gemiddeld zo’n 71 eieren per capita. Dit is een daling met 3% ten opzichte van 2016. Er waren iets minder kopers te noteren dan het jaar ervoor, maar ook het aantal keer dat er eieren in de winkelmand belandden daalde. Een duidelijke reden voor de gedaalde consumptie is niet aan te duiden. In opdracht van VLAM onderzocht GfK of de fipronil-crisis hier iets mee te maken had. Deze brak immers in de zomer van 2017 in alle hevigheid uit.

'Effect fipronil-crisis op thuisverbruik eieren kleiner dan verwacht'

Negatief fipronil-effect?

Toch bleek de consumptie van eieren minder drastisch gedaald dan aanvankelijk werd gevreesd na de uitbraak. Naar het einde van het jaar toe bleven de maandcijfers van 2017 wel consequent onder deze van 2016. Dit had niet zozeer te maken met het feit dat mensen schrik hadden gekregen om eieren te consumeren, maar kan eerder te wijten zijn aan het verminderde aanbod van de eieren.

Eieren

Figuur 2: Scharrel en bio winnen aan populariteit ten koste van vrije uitloopeieren

Scharrel en bio winnen

In 2017 verloren de vrije uitloop-eieren verder terrein (-2%). Dit aandeel werd overgenomen door de scharrels en de bio die beiden met een procentje stegen. Scharrels eindigden zo op 65%, terwijl bio aftikte op 9%. De plaatsen waar de consumenten hun eieren haalden bleven dezelfde dan in 2016. De grote supermarkten vormden ook hier de belangrijkste aankoopplaats (45%), terwijl de hard discounters met 32% quasi status quo bleven t.o.v. het jaar ervoor. Buurtsupermarkten verwelkomden 2% meer eierconsumenten (totaal: 15%).

Eindelijk meer konijn!

Het was al lang geleden, maar in 2017 toonden de GfK-cijfers een stijging in het thuisverbruik van konijn. In 2017 werd gewag gemaakt van een gemiddelde jaarconsumptie per capita van 300 gram konijn ten opzichte van 200 gram in 2016. Dit is vooral te wijten aan het feit dat het aantal kopers steeg. Zo’n 19% van de Belgische gezinnen kochten in 2017 minstens 1x konijn.

'Eindelijk positief nieuws voor konijn'

Week van het konijn?

GfK deed bijkomend onderzoek naar een mogelijks effect op het thuisverbruik na de grotere “Week van het Konijn” in februari 2018. Toen werd ook een radiospot gemaakt die goed werd opgepikt door de verschillende radiostations. Tijdens de eerste week van februari 2018 kochten iets meer personen konijn. De productiecampagne leek dus wel wat effect te hebben. De twee weken erna bleef het effect nog even nazinderen, al was dit ook te wijten aan het feit dat een grote supermarkt promotie voerde.

Supermarkt baas voor konijn

Het is dan ook de supermarkt die hier de touwtjes in handen heeft. Meer dan de helft van het konijn (52%) werd via dit kanaal verkocht aan de Belgische consument. Op de tweede plaats stonden de buurtsupermarkten (20%) en op de derde plaats de hard discounters zoals Aldi en Lidl (11%). Het valt wel op dat consumenten promotie-acties afwachten om het duurdere konijn aan te kopen.

Tekst: Karolien Langendries (Pluimveeloket) - Bron: VLAM