PLUIMVEELOKET

CONCEPTEN

Afbeeldingsresultaat voor vraagteken logoWij twijfelen om over te schakelen naar dubbeldoelkippen op kleine schaal. Zijn er reeds resultaten gekend van wetenschappelijke projecten hierrond?

Algemeen

Met "concepten" worden kippen bedoeld die aan hogere voorwaarden voldoen dan de gangbare of de wettelijke productienormen. Dit kan gaan om het aanbieden van daglicht in de stallen, extra verrijkingsmateriaal, uitkomst in de stal maar de mogelijkheden zijn onbeperkt. In Nederland vallen conceptkippen o.a. onder het 'Beter Leven'-keurmerk. Maar ook het produceren onder een welbepaald lastenboek van een retailer waarin wat meer gevraagd wordt dan standaard het geval is, kan  als conceptkip beschouwd worden. Hieronder kan u alvast informatie terugvinden rond bestaande of nieuw te ontwikkelen concepten.

 

Soorten concepten

Project 'De Andere Kip' (2018-2020)

Begin 2018 startte het demonstratieproject 'De Andere Kip', gefinancierd door de Vlaamse Overheid en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO). In dit 2-jaar durende project zetten Inagro, ILVO, UGent, Proefbedrijf Pluimveehouderij en de Landsbond in op de ontwikkeling van een alternatieve Vlaamse vleeskip. Deze kip wordt gezien als tussensegment tussen een standaard- en een bio-kip met een vermarkting vanuit een coöperatieve samenwerking. Via een bottom-up approach wordt vanuit de producenten gewerkt met oog op een ketenontwikkeling die meerwaarde biedt voor elke ketenpartij. 
De Andere Kip - Vermarkting van een alternatieve vleeskip vanuit een coöperatieve samenwerking

Demonstratieproject EU

 • Conceptkippen zijn geen synoniem voor tragere groeiers (2020)
  In dit artikel kan men lezen hoe het demonstratieproject 'De Andere Kip' tot stand kwam en hoe men uiteindelijk tot de concepten in het project gekomen is. 
  Artikel 'Conceptkippen zijn geen synoniem voor tragere groeiers!' (Karolien Langendries (PLUIMVEELOKET), juni 2020)
 • Welk effect hebben conceptkippen op prestaties, vleeskwaliteit, smaak en welzijn en hoeveel duurder moet een conceptkip zijn? (2020)
  In dit artikel worden de resultaten weergegeven van de proeven met de gekozen concepten aan het ILVO en Proefbedrijf Pluimveehouderij. Zowel prestaties, dierenwelzijn, vleeskwaliteit en smaak komen aan bod, evenals de resultaten van de bedrijfseconomische analyse 
  Artikel 'Welk effect hebben conceptkippen op prestaties, vleeskwaliteit, smaak en welzijn en hoeveel duurder moet een conceptkip zijn?' (Karolien Langendries (PLUIMVEELOKET) - juni 2020
   
 • Eindrapport De Andere Kip (2020)
  Het demonstratieproject liep af in juni 2020. Het digitale eindrapport werd opgesteld en kan u hieronder terugvinden.
  Eindrapport De Andere Kip (2020)
 
Uitkomst in de stal (2018)

Bij het concept 'uitkomst in de stal' worden broedeieren na 18 dagen incubatie in de broeierij overgebracht naar het vleeskuikenbedrijf. De kuikens hebben er - bij uitkomst - onmiddellijk toegang tot voeder en water waardoor de ontwikkeling van de darm sneller zou kunnen starten. Op het Proefbedrijf Pluimveehouderij liep van 2015 tot 2017 een project 'Een goede start van jonge vleeskuikens, de sleutel voor lager antibitiocagebruik, beter dierenwelzijn en een verhoogd bedrijfsrendement" waarbij 3 systemen getest werden, nl. X-treck, One2Born en HomeHatching. In deze mededeling wordt gefocust op de resultaten met het One2Bornsysteem.
Starten met het concept "Uitkomst in de stal" - Mededeling Proefbedrijf Pluimveehouderij (Kempen, 2018)

 

Brochures

Vleesconcepten in Nederland - Een vergelijking op gebied van dierenwelzijn (2019)

Dit rapport, dat werd opgesteld door de Nederlandse Dierenbescherming, bevat een vergelijking op gebied van dierenwelzijn van de grootste vleeskuikenconcepten in Nederland (anno 2019). 
Vleesconcepten in Nederland - Een vergelijking op gebied van dierenwelzijn (Stadig, 2019)

Vleesconcepten in Nederland - Een vergelijking op gebied van milieu en omgeving (2019)

In dit rapport, opgesteld door het Nederlandse CLM, worden effecten van verschillende pluimveeconcepten op milieu en omgeving beoordeeld. De reguliere kip, een tussensegment, Beter Leven keurmerk 1* en de biologische kip worden vergeleken voor wat betreft voerefficiëntie en/of landgebruik, emissies, gebruik van antibiotica / diergeneesmiddelen / reinigingsproducten en andere duurzaamheidsaspecten. 
Vergelijking milieueffecten vleeskuikenconcepten (Rougoor & van der Schans, 2019)

Potentieel voor Vlaamse meerwaardekippen, met een blik op Nederland en Duitsland (2015)

Het departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse Overheid bracht in 2015 een brochure uit rond de mogelijkheden van Vlaamse meerwaardevleeskippen. Dit zijn vleeskippen die aan hogere dan de gangbare of wettelijke productievoorwaarden voldoen. Verwacht wordt dat de vraag naar conceptkippen zal blijven stijgen, gezien het steeds grotere belang dat wordt gehecht aan o.a. dierenwelzijn. In de brochure wordt ook de gangbare vleeskuikenhouderij voorgesteld en wordt ook gekeken naar de buurlanden. Nederland focust vooral op dierenwelzijn; in Duitsland staan (eigen) herkomst en regionaliteit centraal bij de concepten.
Potentieel voor Vlaamse meerwaardekippen, met een blik op Nederland en Duitsland (rapport Vlaamse overheid, 2015)