PLUIMVEELOKET

Leghennen specifiek

Bloedluizen

Demonstratieproject 'MITEPREVENT' (2019)

Dit 2-jaar durende demonstratieproject startte in maart 2019 en wordt gefinancierd door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling en de Vlaamse Overheid. De partners Proefbedrijf Pluimveehouderij, DGZ en Pluimveeloket focussen in dit project op een totaalaanpak van het rode vogelmijt-probleem. Hierbij primeert de preventieve aanpak t.o.v. de curatieve aanpak en is monitoring essentieel.
Meer informatie: Neil Van den Broeck (PP Geel), Tamara Vandersmissen (DGZ) of Karolien Langendries (Pluimveeloket).

Europees project 'MiteControl' rond bloedluizen (2018)

De rode vogelmijt vormt een ernstige bedreiging voor de pluimveesector, met verliezen van meer dan 100 miljoen euro per jaar tot gevolg. Met het Europese Interreg-project "MiteControl" probeert het Proefbedrijf Pluimveehouderij, in samenwerking met 5 internationale partners, nieuwe, duurzame behandelingen te ontwikkelen door verschillende bestrijdingsmethodes te combineren. Deze behandelingen zullen getest worden op 10 pilootbedrijven in België, Frankrijk en Groot-Brittannië. Ook zal een automatisch monitoringssysteem ontwikkeld worden die de pluimveehouder waarschuwt wanneer moet ingegrepen worden. Meer informatie: eva.decru@provincieantwerpen.be.
MiteControl - Proefbedrijf Pluimveehouderij (2018)

 

Monitoring aan de slachtlijn

Onderzoeksproject LEGMONI (2019)

Dit 4-jaar durende onderzoeksproject startte in maart 2019 en wordt gefinancierd door de Vlaamse Overheid (Dep. Omgeving). In dit project ontwikkelt ILVO een monitoringssysteem dat het welzijn van leghennen aan de slachtlijn kan bepalen op een praktische en objectieve manier. De keuze van de te scoren parameters laat toe te bepalen in welke fase (van begin leg t.e.m. slacht) het welzijn van de leghen minder scoorde. 
Beschrijving LEGMONI (2019)

 

Borstbeenafwijkingen

Borstbeendeviaties en -breuken in de praktijk (2016)

Uit het Layerhouse-project (samenwerking ILVO en Proefbedrijf Pluimveehouderij) bleek dat borstbeendeviaties en -breuken veel voorkomen bij leghennen in volièresystemen. Borstbeenafwijkingen kunnen te wijten zijn aan een (langdurig) gebruik van de zitstok en kunnen reeds ontstaan in de opfokfase. Dit is minder het geval bij de effectieve borstbeenbreuken die meestal in de legfase ontstaan (bvb door slechte landing op de vloer, botsingen met het volièresysteem of de zitstokken). 
Borstbeendeviaties en -breuken in de praktijk - Mededeling Proefbedrijf Pluimveehouderij (Kempen, 2016)

 

Pikkerij

Noodmaatregelen tegen pikkerij

Deze brochure werd opgesteld door Wageningen Universiteit en richt zich vooral op het voorkomen van pikkerij bij leghennen en vleeskuikenouderdieren. Als er pikkerij is, moet alles in het werk gesteld worden om de schade te beperken. Deze waaier hoopt bij te dragen tot het succesvol houden van pluimvee met onbehandelde snavels. 
Noodmaatregelen tegen pikkerij - Brochure Wageningen UR (van Niekerk et al.)

 

In ovo seksen in de leghennenhouderij

Mannelijke leghaantjes worden net na het uitkippen vergast in de broeierij omdat ze geen verder nut hebben in de leghennensector gezien ze geen eieren leggen. Deze afgedode leghaantjes worden nadien verkocht aan dierentuinen of -winkels als voedsel voor roofdieren en slangen. Wanneer het geslacht van de kuikens reeds gekend zou zijn vóór het uitkippen, kan men ervoor zorgen dat de haantjes niet eerst moeten uitkippen. Maar hoe ver staat men met deze technieken (midden 2021)? 
Artikel: In ovo seksen in de leghennenhouderij: verre toekomstmuziek of toch sneller dan gedacht? (Langendries, 2021)