PLUIMVEELOKET

ILVO LIVING LAB VEEHOUDERIJ

Het concept 'Living Lab' is ontstaan vanuit Europa als een instrument om praktijkgerichte innovatie in verschillende sectoren te bevorderen door de stakeholders en de wetenschappelijke experts vlot te laten samenwerken. ILVO nam de aanpak op in zijn toekomstvisie 'Naar 2020 en verder' (2017). Op 4 domeinen zijn binnen ILVO al Living Labs actief of in opstart: de Food Pilot (innovatie in voeding), het ILVO Living Lab Veehouderij (pluimvee, rundvee en varkens), en Living Labs rond Precisielandbouw en Agro-ecologie & Biologische landbouw.

Het 'ILVO Living Lab Veehouderij' wil de innovatie en valorisatie van onderzoek versnellen en bereikbaar maken voor alle actoren. Niet alleen de veehouders maar ook alle mogelijke toeleveranciers en verwerkers kunnen via kennisuitwisseling en experimenten (al dan niet in de gebouwen van de betrokken onderzoekscentra) hun ideeën en verbeterpunten uitwerken. 

VIDEO - Infrastructuur Kleinvee-Onderzoek ILVO

 

PLUIMVEELOKET  |   VARKENSLOKET  |  RUNDVEELOKET

Het ILVO Living Lab Veehouderij steunt op 3 loketten: het Pluimveeloket, het Varkensloket en het Rundveeloket.

De drie loketten werken analoog en hun werking overstijgt die van het ILVO. De kerntaken van de loketten zijn drieledig: 

  1. Onderzoeks- en praktijkkennis verspreiden
  2. Vragen beantwoorden op basis van wetenschappelijke literatuurstudies en praktijkkennis
  3. Noden uit de praktijk capteren en waar nodig omzetten in extra onderzoek

Bekijk de folder en ontdek wat de loketten voor u kunnen doen!

Het ILVO Living Lab Veehouderij met zijn drie loketten vormt een platform voor samenwerking en wisselwerking tussen de actoren in de sector. Er is veel kennis aanwezig in de verschillende onderzoeks- en praktijkinstellingen en ze beschikken samen over moderne (proef)infrastructuur. Daarnaast is ook veel stielkennis aanwezig bij veehouders en andere actoren in de sector. Combinatie van kennis en infrastructuur levert op bijzondere wijze via co-creatie nieuwe kennis op maat van bedrijf of sector. Dit is het meest typische voor het ILVO Living Lab Veehouderij. Na verkenning van nieuwe opportuniteiten via de loketten wordt gefocust op het ontwikkelen van oplossingen door samenwerking (co-creëren), op het testen en verfijnen van concepten in 'echte' praktijkomstandigheden (experimenteren) en op effectieve implementatie en opvolging in de praktijk (evalueren). 

De koers van het Pluimveeloket steunt in belangrijke mate op het advies van het Technisch Comité Pluimveeloket. Dit Technisch Comité bestaat uit vertegenwoordigers van diverse organisaties actief in de Vlaamse pluimveehouderij en gegroepeerd in het Praktijk Centrum Pluimvee. De samenstelling van het Technisch Comité vindt u in het overzicht hieronder. Naast 3 vaste leden bestaat het Technisch Comité ook uit 5 verkozen leden met een mandaat van bepaalde duur dat verlengd kan worden. Daarnaast gaat het Pluimveeloket ook actief op zoek naar synergievoordelen in de sector en werkt hiervoor eveneens tijdelijke of structurele samenwerkingsvormen uit met andere partners.

Vaste leden   Verkozen leden  
PluimveeloketPluimveeloket Karolien Langendries

Proefbedrijf pluimveehouderij

proefbedrijf
Sofie Cardinaels
ILVOILVO Evelyne Delezie DGZDGZ Philippe Gelaude
Departement Landbouw & VisserijDepartement Landbouw en Visserij Jan Eskens

Landsbond Pluimvee

Vlaamse
Martijn Chombaere
   

Ugent/ Faculteit Diergeneeskunde

UGent

Faculteit

Gunther Antonissen
   

Vlaams Agrarisch centrum

VAC
Danny Vandebeeck