PLUIMVEELOKET

 

Wanneer moet biologisch pluimvee naar buiten? 

Na overleg met zowel beroepsverenigingen als controleorganen zijn een aantal afspraken gemaakt rond het verplicht naar buiten gaan van pluimvee in Vlaanderen. Deze handelen over tijdstippen, leeftijden en weeromstandigheden. 
Concrete afspraken wanneer biologisch pluimvee verplicht naar buiten moet - Departement Landbouw & Visserij

 

Onderzoeksprojecten

Alternatieve bestrijding van worminfecties bij (bio-)leghennen

Tussen 2020 en 2023 voerde ILVO samen met Bioforum & Pluimveeloket, resp. Bioforum & UGent, twee CCBT-projecten uit, gefinancierd door het Departement Landbouw & Visserij. De informatie rond deze onderzoeksprojecten, nl. Prebebioleg en Altbioleg, zijn terug te vinden op de overkoepelende pagina rond worminfecties bij (bio-)leghennen op de Pluimveeloket-website. 

1. PREBEBIOLEG: Handvaten bij preventie en bestrijding van wormen op het bio-leghennenbedrijf (2020-2022)

Vanaf 1 januari 2022 gaat een nieuwe Europese Bio-Verordening van kracht. De wachttijden voor flubendazole, dat vaak gebruikt wordt ter bestrijding van wormen bij leghennen, wordt opgetrokken naar 48 uur bij gebruik in de biologische pluimveehouderij. ILVO en Bioforum willen in het CCBT-project PREBEBIOLEG de bio-pluimveehouders handvatten aanreiken om de wormproblematiek het hoofd te kunnen bieden. Hiermee hoopt men dat de bio-leghennenhouders het flubendazolegebruik kunnen reduceren zonder in te moeten boeten op hun technische resultaten. De bekomen Standard Operating Procedures (SOPs) kunnen ook toegepast worden in de gangbare pluimveehouderij. 

ccbt dep. L&V

 
2. ALTBIOLEG: Alternatieve bestrijdingsmiddelen voor biologische leghennen (2021-2022)

Het CCBT-project Altbioleg volgt op het eerdere Prebebioleg (zie hierboven). In Altbioleg worden verschillende praktijkbedrijven gemonitord voor wat worminfecties betreft. Er worden alternatieve bestrijdingsmiddelen bestudeerd via drinkwater en voeder, zowel naar optimaal gebruik als naar effectiviteit. Verder zal ook onderzocht worden hoe de worminfecties het best en het snelst gedetecteerd kunnen worden in (bio-)leghennen. ILVO werkt hiervoor samen met Bioforum en UGent. 

ccbt dep. L&V

 

PPILOW: Verbeteren welzijn kippen en varkens in vrije uitloop- en biosystemen (2019-2024)

PPILOW staat voor "Poultry and Pig Low-Input and Organic production systems' Welfare". Het is een Europees Horizon2020 project met 23 verschillende partners, waaronder ILVO en Bioforum voor Vlaanderen. Door co-creatie wordt getracht om nieuwe tools en oplossingen aan te kunnen reiken om het welzijn van pluimvee en varkens in vrije uitloopsystemen te verbeteren. 

 
FreeBirds: Kippen stimuleren om meer buiten te lopen (2018-2021)

FreeBirds is een Europees CORE Organic Cofund project waarin biologische kippen (vleeskuikens en leghennen) gestimuleerd worden om meer gebruik te maken van de vrije uitloop. Doel is om via trackingsystemen de kippen op te volgen in de vrije uitloop en zo een beter zicht te krijgen op hun welzijn en productie. Met de resultaten van het project zullen pluimveehouders gericht tewerk kunnen gaan bij het ontwerpen en inrichten van de uitloop. Dit Horizon2020-project brengt partners samen uit België (ILVO), Italië, Denemarken, Nederland, Polen, Zweden en Turkije.

 
Legcombio: plantaardige productie in combinatie met vlees- of legkippen (2017-2020)

Bij de combinatie van kippen met plantaardige teelten komen heel wat uitdagingen kijken. Hoe zorg je voor een uniform gebruik van de uitloop? Hoe past het economische plaatje in elkaar? Het onderzoeksproject Legcombio (ILVO & Proefcentrum Pamel) onderzoekt die stellingen aan de hand van o.a. een deskstudie, een experimentele opstelling op ILVO, on farm proeven bij kleinfruitbedrijf O'bio en via ervaringen en tips van bioboeren. Dit project startte in 2017 en loopt nog tot 2020.