PLUIMVEELOKET

Mestrapport 2021

In december 2022 bracht de Vlaamse Landmaatschappij een nieuw Mestrapport uit. Het rapport geeft een stand van zaken van de mestproblematiek in Vlaanderen. Het bevat cijfers over de veestapel, de bemesting op landbouwgrond, de mestverwerking, het mestvervoer en de impact op de kwaliteit van het water.
Mestrapport 2022 - VLM (2022)

Mestrapporten vorige jaren 

Mestrapport 2021 - VLM (2021)
Mestrapport 2020 - VLM (2020)
Mestrapport 2019 - VLM (2019)
Mestrapport 2018 - VLM (2018)
(Mestrapporten van eerdere jaargangen zijn te raadplegen via de site van de VLM of via deze link)