PLUIMVEELOKET

Koninklijk Besluit Identificatie en Registratie pluimvee, konijnen en bepaald hobbypluimvee (25 juni 2018)

Dit KB, dat verscheen in Belgisch Staatsblad van 4 juli 2018, verduidelijkt en detailleert de regels voor de registratie van pluimvee- en konijnenhouders via Sanitel en dit via een erkende vereniging van hun keuze (DGZ of ARSIA). Ook elk transport van pluimvee en konijnen van en naar de bedrijven moet telkens in Sanitel worden geregistreerd.
DGZ maakte een mooie oplijsting van enkele praktische zaken aangaande dit KB I&R. 
KB 25/06/2018 - Identificatie en Registratie pluimvee, konijnen en bepaald hobbypluimvee (2018)

 

Advies Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn (25 april 2018)

Dit advies handelt over de huisvesting van konijnen in konijnenhouderijen. Het advies bevat enkele adviezen rond normen voor verrijkte parken voor zowel vrouwelijke als mannelijke fokkonijnen en vrouwelijke, niet-drachtige fokkonijnen. In dit advies vraagt de Raad voor Dierenwelzijn ook om een wetenschappelijk onderzoek op te starten naar de optimalisatie van groepshuisvesting bij voedsters. 
Advies Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn betreffende huisvesting konijnen (25 april 2018)

 

Koninklijk Besluit betreffende het welzijn van konijnen in fokkerijen (29 juni 2014)

In dit KB dat werd gepubliceerd op 19 augustus 2014 staat de wetgeving rond het huisvesten en verzorgen van de konijnen. De vleeskonijnen moeten vanaf 1 januari 2016 verplicht worden gehuisvest in verrijkte parken, met nog enkele overgangsmaatregelen voor konijnenhouders die net in verrijkte kooien hadden geïnvesteerd of in parken zonder de normen te weten die vanaf 2016 van kracht zouden zijn. Vanaf 2025 moeten alle vleeskonijnen in verrijkte parken worden gehuisvest. 
KB 29/06/2014 betreffende het welzijn van konijnen in fokkerijen (2014)