PLUIMVEELOKET

 

Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking (VCM) 

logo vcm

Het Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking stimuleert en ondersteunt de implementatie van een duurzame mestbe- en verwerking in Vlaanderen en een milieukundig verantwoorde afzet van de eind- en nevenproducten. Het VCM treedt hierbij op als facilitator en intermediair tussen overheid en het bedrijfsleven en positioneert zich als aanspreekpunt en kenniscentrum voor de mestbe-/verwerking in Vlaanderen. Als kenniscentrum evalueert VCM op proactieve en objectieve wijze zowel de huidige mestbe-/verwerkingstechnieken als technologische en organisatorische innovaties. VCM is een overlegplatform, kenniscentrum en aanspreekpunt voor alle Vlaamse ketenpartners die betrokken zijn bij mestbe-/verwerking en de valorisatie van nutriënten en grondstoffen uit mest.

KENNISCENTRUM

Mestbewerking - Verwerking Technieken Rekentool scheiding rundermest
bewerking technieken rekentools
Bibliotheek Wetgeving Mestverwerkers in Vlaanderen
bib wetgeving Vlaanderen

 

vcm

VCM - Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking