PLUIMVEELOKET

AMCRA STELT NIEUWE VISIE 2024 VOOR: GROOTGEBRUIKERS MOETEN ERUIT!

 

Visie 2020: 2 van de 3 doelstellingen behaald

De visie 2020 van AMCRA stelt drie doelstellingen voorop. Twee van de drie doelstellingen, met name “50% minder gebruik van met AB-gemedicineerde voeders tegen 2017” en “75% minder gebruik van de meest kritisch belangrijke AB tegen 2020” werden reeds ruimschoots behaald. Voor de derde doelstelling “50% minder AB-gebruik tegen 2020” was er in 2018 reeds een daling van 35,4% te zien t.o.v. referentiejaar 2011. AMCRA is hoopvol dat de 50% reductie tegen eind 2020 behaald zal worden. Hiervoor wordt wel de inzet van alle diersoortsectoren gevraagd.

Visie 2024: de gebruikers in kaart: laag-, aandacht- of grootgebruiker

Met het eind van 2020 in zicht, werpt AMCRA ook al een blik vooruit: een nieuwe visie met drie nieuwe doelstellingen, te behalen in 2024. Een eerste doelstelling is het opstellen van diersoortspecifieke grenswaarden op bedrijfsniveau. Per diersoort zullen benchmarkgrenswaarden worden opgesteld voor laaggebruikers (groene zone), aandachtgebruikers (gele zone) en grootgebruikers (rode zone). Eerst worden er nog tussentijdse waarden voor 2022 opgesteld. De grootgebruikers worden actief opgespoord en gecontacteerd. Doel is om tegen 2024 maximaal 1% grootgebruikers over te houden en een verdere totale reductie van het AB-gebruik bij dieren te bekomen.

sectorspecifieke ABdoelstelling

 

Bijkomende daling totaal AB-verbruik: nog extra te reduceren!

Die verdere reductie wordt omschreven in de tweede doelstelling: doel is om tegen 2024 het totaal AB-gebruik te laten evolueren naar het huidige Europese mediaangebruik. Dit mediaangebruik in Europa is al een tijdje relatief stabiel en bedraagt ca. 50 mg/kg biomassa. Voor België zal dit een totale reductie van 65% betekenen t.o.v. 2011. Vraag is hoever we eind 2020 al zullen staan: wordt de 50% totale reductie t.o.v. 2011 reeds bereikt in 2020, dan zal er nog 15% extra te reduceren zijn tegen 2024.

totaalgebruik doelstelling

 

Colistinegebruik

De laatste doelstelling luidt dat er tegen 2024 maximaal 1 mg colistine per kg biomassa gebruikt mag worden. In 2018 bedroeg dit gebruik in België nog 1,69 mg/kg. Dit is het gevolg van een reductie van 64,4% t.o.v. 2011. In 2021 zal het gebruik van colistine in gemedicineerd voeder stopgezet worden. Op die manier hoopt men de derde doelstelling ook effectief bereikt te hebben tegen 2024.

colistine doelstelling

Tekst: Karolien Langendries (PLUIMVEELOKET), Fabiana Dal Pozzo - Bénédicte Callens - Wannes Vanderhaeghen (AMCRA) - Figuren: AMCRA - mei 2020