PLUIMVEELOKET

SAMEN POSITIEF EN WELDOORDACHT COMMUNICEREN ROND VEEHOUDERIJ ZORGT VOOR MEESTE IMPACT!

 

Op 25 juni vond in Melle de tweede editie van Veetournee plaats. Dit is een initiatief van het Departement Landbouw en Visserij, samen met de Praktijkcentra Varkens en Rundvee. Het plenaire deel in de voormiddag was relevant voor elke veehouder, dus ook voor de pluimveehouder. Els Lapage (Departement Landbouw en Visserij) had het over innovatie in de land- en tuinbouwsector, terwijl Lieven Hérie (Field Communication) tips en trics meegaf rond positief communiceren over het houden van dieren.

Landbouwers hebben vaak het gevoel alsof zij de enigen zijn die ervan langs krijgen. Maar dat blijkt helemaal niet zo te zijn volgens Lieven Hérie: “Vroeg of laat krijgt elke sector er wel eens van langs, want iedereen heeft een mening over vanalles en nog wat”. Tijdens zijn uiteenzetting gaf Hérie vijf concrete tips over hoe je als landbouwer positief moet blijven communiceren over je sector, “ook al krijg je een hele emmer kritiek over je heen”.

veetournee1

Lieven Hérie: “Voel je niet steeds aangevallen, maar communiceer positief en doordacht”

 

1. “De mens heeft een ratio, maar handelt niet altijd rationeel”

Deze stelling is op iedereen van toepassing. In feite is het vaak het buikgevoel dat de doorslag geeft bij een beslissing. Nadien proberen we via de ratio zoveel mogelijk onze beslissing te verdedigen. Het komt er dus op neer dat je een voorkeur krijgt om dié feiten te gebruiken die jouw overtuiging bevestigen. We gebruiken dus feiten als ondersteuning om ons buikgevoel gelijk te geven.

Ook is er een groot verschil tussen feiten en meningen. Feiten zijn te controleren en kunnen verkeerd zijn; meningen daarentegen kunnen verschillen maar kunnen niet verkeerd zijn want ze zijn persoonlijk. Ze kunnen echter wel als feit worden vermomd, bvb. ‘ik vind vlees van biokippen lekkerder, dus: vlees van biokippen IS lekkerder’ wat kan zorgen voor een foute interpretatie.

Een belangrijke tip die Hérie nog meegaf is om zeker niet in discussie te gaan over feiten wanneer je zelf niet 100% zeker bent dat ze effectief fout zijn. Je kan dit oplossen door te vragen naar de bron van deze informatie. Maar correcte informatie ontkennen, kan zéér nadelig zijn.

Ook als iemand een andere mening heeft, moet je niet eindeloos in discussie gaan. Iedereen heeft het recht op een eigen mening; je kan wel duidelijk aangeven dat jij een andere mening toebedeeld bent. Bijvoorbeeld: “Ik snap dat je biovlees niet lekker vindt, maar de klanten van onze hoevewinkel ervaren biovlees als lekker”.

“Een mens is meer buik dan hoofd”

2. “Zwaai af en toe eens met de witte vlag”

Communicatie moet soms als psychologie gezien worden. Sommige personen zijn zo van hun mening overtuigd dat ze niet willen luisteren naar de andere, zodat de boodschap die je brengt toch aan hen voorbijgaat. Op dat moment is net niét communiceren de beste oplossing.

Vooraleer je je boodschap kan brengen, moet je eerst de volledige aandacht van je publiek te pakken krijgen. Een goede truc hiervoor is om je in te leven in de situatie en de mening van de tegenpartij en van daaruit de communicatie te voeren. Bijvoorbeeld door te zeggen “ik hoor wat je zegt en begrijp dat dit je mening is. Tegelijkertijd…” en dan kan je jouw eigen boodschap meedelen. Belangrijk is om jezelf niet aangevallen te voelen en ook de tegenpartij niet te beledigen.

Veetournee2

Foto 2. zaaloverzicht: “Veetournee in Melle lokte heel wat geïnteresseerden. Het plenaire deel was ook relevant voor pluimveehouders”

 

3. “Herhalen, herhalen, herhalen…”

Van in de schooltijd wordt het er al in gedramd: herhalen, herhalen, herhalen! De kracht ervan is gigantisch groot. Als voorbeeld haalde Hérie hier het merk Coca-Cola aan. Je moet maar een silhouet zien van een colaflesje, en je weet onmiddellijk waarover het gaat. Toch besteedt Coca-Cola nog steeds miljarden euro’s per jaar aan communicatie. Hoe meer iets herhaald wordt, hoe meer het blijft hangen bij de mensen. De boodschap is dus: herhalen, herhalen, herhalen,… tot vervelens toe!

4. “Monkey see, monkey do!”

Mensen apen vaak mensen na. Hoe meer we met z’n allen hetzelfde zeggen, hoe groter de impact ervan wordt op o.a. beleving en perceptie. Pas daarna zullen mensen hun gedrag wijzigen. Vandaar is het van groot belang dat de landbouwsector zoveel mogelijk dezelfde boodschap naar buiten draagt.

5. “Let op uw woorden (nog maar eens)!”

Probeer niet altijd in het verweer te gaan. Zeg geen dingen zoals “het is in scène gezet” bij het zien van slechte beelden van dierenrechtenorganisaties. Vermijd ook generaliseren, zoals je argumentatie beginnen met “Alle boeren…”, “Geen enkele boer…”, “Alle vegetariërs…”

“Openheid en transparantie zijn zeer belangrijke aspecten” 

In feite is het belangrijk om dagelijks positief te zijn over de sector. Openheid en transparantie zijn daarbij zéér belangrijke sleutelwoorden.

Besluit

Positief communiceren is niet altijd eenvoudig, zeker niet als je te maken krijgt met negatieve meningen. Toch kan je meer bereiken door je in te leven en open en transparant te communiceren. Of helemaal niet te communiceren in sommige gevallen. Tot slot: enkel als we aan hetzelfde zeel trekken en samen positief en weldoordacht communiceren over de landbouwsector, krijgen we de grootste impact.

 

Tekst: Karolien Langendries en Esther Beeckman (PLUIMVEELOKET)- 2019