PLUIMVEELOKET

VOEDERVORM

Meel- of korrelvoeder kan effect hebben op darmgezondheid (2016)

Voeder speelt een belangrijke rol bij het ontwikkelen van darmgezondheidsproblemen bij vleeskippen. Vroeger werd het grovere meelvoeder gebruikt waar veel vet kon worden aan toegevoegd; maar de laatste jaren wordt korrelvoeder verstrekt aan de vleeskippen omdat ze dit 3x sneller kunnen opnemen en hun dagelijkse voederopname zo sterk kunnen verhogen. Op die manier wordt het genetisch potentieel maximaal benut. Nadeel aan het korrelvoeder is dat het zijn structuur verliest en de spijsverteringsorganen minder goed ontwikkeld worden. Bovendien leidt een geconcentreerde korrel tot overconsumptie en tot een hogere wateropname. Luc Maertens en Evelyne Delezie (ILVO) schreven hierrond een artikel en stellen een aantal oplossingen voor zoals meer structuur brengen in het korrelvoeder en sturen van de voederopname.
Verhoogt voeding naar de laagste voederconversie de risico's op darmproblemen en voetzoollaesies? (Maertens & Delezie, ILVO)