PLUIMVEELOKET

SOJAVRIJE VARKENS EN KIPPEN

voeder

 

Centrale onderzoeksvraag/doel

De hoofddoelstelling van dit project is om te demonstreren dat alternatieve Europese eiwitbronnen bruikbaar zijn als grondstoffen om in varkens- en kippenvoeders te worden ingemengd en dat hierrond een rendabel productieverhaal kan worden gebouwd. Dit zal worden gedemonstreerd middels een sojavrije kippen- en varkensproductie.

Onderzoeksaanpak

Op basis van intensief overleg met de veevoederfabrikanten zal worden nagegaan wat de beste strategie is om een voeder te formuleren gebruik makende van de in Europa beschikbare eiwitrijke grondstoffen. Dit zonder daarbij de goede praktijkresultaten uit het oog te verliezen. Dit sojavrij voeder zal worden gedemonstreerd bij de productie van vleeskippen en –varkens. De impact van de kosten en baten op vlak van bedrijfsrendabiliteit en milieu zal worden berekend.

Relevantie/Valorisatie

Op basis van de info uit het project zal er in overleg getreden worden met varkens- en pluimveehouders om te tonen welke meerwaarde ze kunnen creëren rond het insluiten van alternatieve eiwitbronnen. Ook de akkerbouwers zullen worden ingelicht over de meest beloftevolle eiwitgewassen en welke kosten de productie ervan met zich meebrengt. Om een ruim publiek te bereiken (van landbouwer tot consument) zullen de inzichten worden verspreid via de daartoe meest geschikte communicatiekanalen.

 

Partners

partners project

 

Financiering 

demonstratieproject logo

 

Looptijd

1 april 2021 - 31 maart 2023

 

Communicatie pluimvee

 

Contact