PLUIMVEELOKET

VACCINATIE

Bedrijfsgezondheid en vaccinatiestrategieën (2017)

Preventie van ziekte door middel van vaccinatie vormt een belangrijk, maar geen alleenstaand onderdeel van een goede bedrijfsvoering op pluimveebedrijven. Daarnaast is aandacht voor bioveiligheid, huisvesting en stalklimaat essentieel voor een goed gezondheidsbeleid. Omgevingsfactoren spelen immers vaak een belangrijke rol in het al dan niet optreden van bepaalde ziektes. AMCRA bracht daarom de brochure 'Bedrijfsgezondheid en vaccinatiestrategieën op pluimveebedrijven' uit. 
In het eerste deel van de brochure 'Gids voor bedrijfsgezondheid' kunnen een aantal mogelijke managementmaatregelen bekeken worden. Het tweede deel van de gids bevat het 'Vaccinatieadvies'.
Bedrijfsgezondheid en vaccinatiestrategieën op pluimveebedrijven (AMCRA, 2017)