PLUIMVEELOKET

SALMONELLA

 

Bestrijding

Vademecum voor het houden van pluimvee en de bestrijding van Salmonella bij pluimvee (2018)

In dit vademecum (FAVV-versie van 26 juli 2018) staan duidelijk de voorschriften voor de bemonstering opgelijst, meer specifiek deze voor het bemonsteren van eendagskuikens (inlegvellen), de ingangscontrole voor bijgeplaatste hanen, overschoentjes en mengmestmonsters. Ook het nemen van hygiënogrammen op het pluimveebedrijf (bijlage I) en onderzoek van het water komt in dit Vademecum aan bod. 
Vademecum voor het houden van pluimvee en de bestrijding van Salmonella bij pluimvee (2018)
Bijlage I: Hygiënogram bij pluimveebedrijven (2018)

Algemeen Salmonella-actieplan (SAP) (2013)

In deze brochure, die uitgaat van FAVV, DGZ en ARSIA, worden de maatregelen weergegeven die genomen worden nadat een positief staal ontdekt werd (bij vleeskippen, legkippen en fokpluimvee). Ook worden een aantal kritische punten weergegeven waar extra aandacht aan besteed mag worden en wordt een voorbeeld van een proces voor reinigen en ontsmetten uiteengezet. Allerhande praktische maatregelen dus waarmee de insleep van Salmonella kan verminderd worden. 
Algemeen Salmonella Actieplan (SAP) - Bestrijding Salmonella bij pluimvee (versie 2013)

 

Wetgeving

Koninklijk Besluit bestrijding Salmonella bij pluimvee (17 juni 2013) - wijzigingen t.o.v. KB 27 april 2007

Het Koninklijk Besluit van 17 juni 2013 geeft enkele wijzigingen weer ten opzichte van het KB van 27 april 2007 (zie hieronder) betreffende de bestrijding van Salmonella bij pluimvee.
KB 17 juni 2013 - Bestrijding Salmonella pluimvee (wijzigingen t.o.v. KB 27 april 2007)

Koninklijk Besluit bestrijding Salmonella pluimvee (27 april 2007)

In dit Koninklijk Besluit van 27 april 2007 wordt beschreven welk pluimvee er moet gevaccineerd worden, hoe de monitoring verloopt, wat de mogelijke gevolgen zijn bij een positief staal. 
KB 27 april 2007 - KB betreffende de bestrijding van Salmonella bij pluimvee