PLUIMVEELOKET

CAMPYLOBACTER

Project CAMPREVENT: Verhoogde bioveiligheid op vleeskuikenbedrijven ter reductie van Campylobacter (2018-2020)

In het 3-jarige FOD-project CAMPREVENT tracht ILVO, samen met DGZ, UGent en Sciensano, de pluimveesector methodes aan te reiken om het aantal Campylobacter-besmettingen in braadkippentomen te reduceren. Er wordt in het project ingezet op de identificatie van risicofactoren, de evaluatie van het effect van een verhoogde bioveiligheid en de beschermende rol van microbiota van Campylobacter-vrije tomen wordt bestudeerd. 
Het algemene doel is om een efficiënt maar werkbaar (verhoogd) bioveiligheidsprotocol op te stellen om de kans op Campylobacter-insleep op braadkippenbedrijven te reduceren. 

ilvo UGent sciensano dgz FOD Volksgezondheid

 
Proceshygiënecriterium Campylobacter (2018)

De Europese Verordening 2017/1495 stelt dat vanaf 1 januari 2018 het proceshygiënecriterium voor vleeskuikenkarkassen ingaat. Karkassen mogen dan een maximale grenswaarde hebben van 1.000 bacteriën per gram nekvel of borsthuid. Het is dus belangrijk om hygiëne en bioveiligheid zowel in slachthuis als in vleeskuikenbedrijf strikt na te leven.
Europese Verordening 2017/1495

 

Belang bioveiligheid bij Campylobacter-besmettingen (2017)

Vanaf 1 januari 2018 gaat het door Europa opgelegde proceshygiënecriterium voor Campylobacter in en worden nekvellen ook getest op de aanwezigheid van Campylobacter. In het slachthuis kunnen karkassen ook besmet worden door gelekte darminhoud van besmette dieren. Een verhoogde bioveiligheid op het bedrijf en verhoogde hygiëne tijdens slachten leverde in de Scandinavische landen een drastische daling van het aantal Campylobacter-positieve tomen. 
Campylobacter en het proceshygiënecriterium - Artikel ILVO (Heyndrickx), 2017

 

Campylobacter-bestrijding in de primaire sector en op slachthuisniveau (2016)

In dit artikel wordt een overzicht gegeven van mogelijke maatregelen ter preventie van een Campylobacterbesmetting bij pluimvee, zowel ter hoogte van de primaire sector als op slachthuisniveau. Onder andere het toevoegen van additieven aan voeder en/of drinkwater, passieve immunisatie, decontaminatie van karkassen en risicofactoren komen aan bod. Maar ook het correct naleven van bioveiligheidsmaatregelen kan cruciaal zijn!
Bestrijding van Campylobacter in de primaire sector en op slachthuisniveau - Artikel ILVO (Rasschaert), 2016