PLUIMVEELOKET

Onderzoek

Project KUIKDOOD (2017-2018)

Het project KUIKDOOD werd gefinancierd door de Vlaamse overheid, departement Omgeving en had als doel om individuele dodingsmethodes van pluimvee onder de loep te nemen. Hieronder is informatie rond dit project terug te vinden. Een eindbrochure wordt nog verwacht. 

logo departement Omgeving

 

Wetgeving

Overzichtsartikel wetgeving individueel doden op pluimveebedrijf (2018)

Ernstig zieke of gewonde dieren moeten op het bedrijf een passende behandeling krijgen. Indien het een uitzichtloze situatie betreft en dieren onnodig lijden, moet de pluimveehouder de dieren zo snel mogelijk doden op de meest humane en efficiënte manier. Wat er wettelijk gezien kan en mag, wordt weergegeven in het artikel 'Hoe bedwelm/dood je pluimvee het best individueel op een bedrijf?' van het Pluimveeloket (Langendries) in samenwerking met dienst beleid Dierenwelzijn (De Paepe).
Hoe bedwelm/dood je pluimvee het best individueel op het bedrijf? - Artikel Pluimveeloket (Langendries) & dienst Dierenwelzijn (De Paepe), 2018

Europese Verordening 1099/2009 inzake bescherming van dieren bij het doden

In de Europese Verordening 1099/2009 (van de Raad van 24 september 2009) zijn de regels inzake de bescherming van de dieren bij het doden opgelijst. Het gaat hierbij om verschillende verdovingsmethodes, dodingsmethodes, controles, instructies,... Ook aanvullende voorschriften voor slachthuizen zijn inbegrepen. Bijlage I omvat een overzicht van de methodes voor het bedwelmen van dieren met bijhorende specificaties.
Europese Verordening 1099/2009 inzake bescherming van dieren bij het doden