PLUIMVEELOKET

Algemeen

Informatiepakket biologische landbouw 

Op deze site van het departement Landbouw en Visserij (Vlaamse Overheid) staat heel wat belangrijke informatie gebundeld omtrent biologische landbouw. Het gaat hierbij om subsidies, wetgeving, omschakeling, controle en import. 

Strategisch plan biologische landbouw 2018-2022

In dit strategisch vijfjarenplan wordt gefocust op de bioboer (zowel de bestaande als de omschakelaars). De centrale ambitie van het plan is 'samen naar meer en betere biolandbouw'. Het strategisch plan is het resultaat van een brede consultatieronde en samenwerking met de verschillende stakeholders van de bio-landbouw in Vlaanderen. 
Strategisch plan biologische landbouw 2018-2022

Cijfers biologische landbouw in Vlaanderen (2018)

De groei van de biologische sector in Vlaanderen zette zich ook in 2017 door en dit zowel voor wat de productie als de consumptie betreft. Meer cijfers hieromtrent kan u weervinden in het rapport dat opgesteld werd door de Vlaamse Overheid (Timmermans & Van Bellegem).
De biologische landbouw in Vlaanderen - Stand van zaken 2017 - Brochure Departement Landbouw & Visserij (Timmermans & Van Bellegem, 2018)

 

Omschakelen

Informatiepakket omschakeling naar biologische landbouw

Op deze pagina van het departement Landbouw en Visserij (Vlaamse Overheid) staat heel wat belangrijke informatie gebundeld voor wat omschakeling naar biologische landbouw betreft.