PLUIMVEELOKET

LICHT

Vleeskuikens

Leghennen

Effecten van een vertraagd lichtschema op productie en eikwaliteit tot 77 weken

Licht speelt een belangrijke rol in het groeiritme van jonge kuikens en poeljen en kan een invloed hebben op het tijdstip waarop de hennen in leg komen. Tijdens het project 'Verlengde legcyclus bij leghennen' werd in een proef het effect van een standaard en een vertraagd lichtschema bepaald op productieparameters en eikwaliteit.  
Effect vertraagd lichtschema op productie en eikwaliteit tot 77 weken (Molnár, 2016 - Mededeling Proefbedrijf)