PLUIMVEELOKET

Vleeskuikens

Huisvesting van vleeskippen (2012)

In 2012 bracht het Beleidsdomein Landbouw en Visserij van de Vlaamse Overheid een technische brochure uit rond de 'Huisvesting van vleeskippen'. Deze bundel bevat heel wat informatie rond dit thema, die ook nu nog interessant is. Uiteraard kan het wel zijn dat sommige punten reeds achterhaald zijn door nieuwe inzichten en resultaten.
Huisvesting van vleeskippen - Technische Brochure (dep. Landbouw & Visserij (Vlaamse Overheid), 2012)

 

Leghennen

Studie Economische impactberekening van uitfasering verrijkte kooien (2022)

Het Vlaamse Regeerakkoord (2019-2024) vermeldt de uitfasering van verrijkte kooisystemen voor kippen 'na overleg met de landbouwsector en een economische impactmeting, met flankerende maatregelen en termijnen'. De Vlaamse Overheid - departement Omgeving - heeft daarom een studie uitbesteed om de economische impact te berekenen van een uitfasering van de verrijkte kooien. Het ILVO en het Proefbedrijf Pluimveehouderij kregen deze opdracht begin 2021 toegewezen. Om de nodige informatie te verzamelen werd nauw samengewerkt met de sector. Het eindrapport werd openbaar gesteld. 
Eindrapport Economische impactberekening van uitfasering verrijkte kooien (2022)

 

Huisvesting van leghennen (2009)

In 2009 bracht het Beleidsdomein Landbouw en Visserij van de Vlaamse Overheid een technische brochure uit rond de 'Huisvesting van leghennen'. Deze bundel bevat heel wat informatie rond dit thema, die ook nu nog interessant is. Sinds 1 januari 2012 zijn de niet-verrijkte kooien verboden in Europa. Dit deel is dus uiteraard reeds achterhaald.
Huisvesting van leghennen - Technische Brochure (dep. Landbouw & Visserij (Vlaamse Overheid), 2009)