PLUIMVEELOKET

Demoproject 'Goed drinkwater, onzichtbaar goud op een veeteeltbedrijf' (2019)

Dit demonstratieproject wordt gesubsidieerd door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling en is een samenwerking tussen Proefbedrijf Pluimveehouderij, Inagro, Hooibeekhoeve en PVL Bocholt. In dit project tracht men te demonstreren hoe gerecupereerd regenwater met de nodige technologie kan omgevormd worden tot kwalitatief drinkwater voor vleeskuikens.
Projectfiche 'Goed drinkwater, onzichtbaar goud op een veeteeltbedrijf' (Proefbedrijf Pluimveehouderij)

Demonstratieproject EU

 
Praktijkgids water in de land- en tuinbouw

Water is onmisbaar op een land- en tuinbouwbedrijf maar kwalitatief goed water wordt schaars en kostbaar. Het Departement Landbouw & Visserij stelde een praktijkgids "Water in de land- en tuinbouw" op waarmee ze de land- en tuinbouwer willen aanmoedigen om creatief aan de slag te gaan om de oppervlakte- en grondwatervoorraden en hun natuurlijke omgeving maximaal te beschermen.

Praktijkgids water in de land- en tuinbouw (dep. Landbouw & Visserij)