PLUIMVEELOKET

Drinkwatermedicatie (2014)

Medicatie toedienen op het pluimveebedrijf via het drinkwater is een snelle en efficiënte manier om een groot aantal dieren te behandelen. Wel moet rekening gehouden worden met o.a. hardheid & pH van het water en de aanwezigheid van bepaalde stoffen (bvb. ijzer, cadmium,...). Nathalie Sleeckx geeft enkele aanbevelingen voor een correcte toepassing van drinkwatermedicatie op het pluimveebedrijf.
Drinkwatermedicatie - Mededeling Proefbedrijf Pluimveehouderij (Sleeckx, 2014)