PLUIMVEELOKET

SMART-FEEDING

Algemeen

Met SMART-feeding wordt bedoeld dat de dieren worden gevoederd naargelang hun behoeften. Fasevoedering is hiervan een mooi voorbeeld, maar de laatste jaren wordt hier ook sterk onderzoek naar gevoerd. Een teveel aan nutriënten kan niet alleen tot gezondheidsproblemen leiden bij de dieren, maar kan ook zorgen voor een teveel aan excreties of emissies. Hieronder kan je alvast enkele mooie voorbeelden vinden van toepassingen van SMART-feeding.

 

Vleeskuikens

Vroege voeding (2021)

In oktober 2021 organiseerde de Belgische WPSA-afdeling een studiedag rond vroege voeding. Professor van den Brand (Wageningen Universiteit) gaf hier ook een lezing waarin hij de resultaten van enkele van zijn studies samenvat. 
Is vroege voeding bij kuikens van belang? (Langendries - Pluimveeloket (2021))

Prestarters (2017)

Prestartervoeder is het voeder dat verstrekt wordt tijdens de eerste dagen op het vleeskuikenbedrijf. Een goede opname van dit voeder is zeer belangrijk voor de verdere ontwikkeling van het maagdarmkanaal en voor de opbouw van de immuniteit. In de proef die wordt besproken in de mededeling van het Proefbedrijf was een positief effect te zien op de technische resultaten: een lagere uitval in de eerste week, een betere voederconversie en een voederwinst van 0,004 euro per kuiken. 
Prestarters dragen bij aan een vlotte start en optimaal resultaat - Mededeling 89 (Proefbedrijf Pluimveehouderij, 2017)

 

Leghennen

Split-feeding (2016)

In kader van het ILVO-doctoraatsproject i.s.m. Proefbedrijf Pluimveehouderij werd het principe van split-feeding getest bij witte en bruine leghennen, zowel in verrijkte kooien als in volières. Met split-feeding wordt het verstrekken van een ander voer in de voor- en namiddag bedoeld, waarbij de nutriënten variëren naargelang de behoeftes voor de eivorming. In de voormiddag wordt voornamelijk het albumen (eiwit) gevormd, terwijl in de namiddag de schaalvorming cruciaal staat (calcium). Niet alleen de hoeveelheid kalk varieerde in de voeders, ook de partikelgrootte. Uit de mededeling van het Proefbedrijf Pluimveehouderij blijkt dat witte en bruine leghennen anders reageren op de split-feeding. 
Effect van verschillende kalkbron in voor- en namiddagvoeder op eikwaliteit bij leghennen - Mededeling 81 (Proefbedrijf Pluimveehouderij, 2016)