PLUIMVEELOKET

VENTILATIE

 
Gezonde vleeskuikens door een optimale ventilatie (2016)

In de eindbrochure van het demonstratieproject 'Gezonde Kuikens door een optimale ventilatie' worden enkele processen overlopen die aan de basis liggen van een optimaal bedrijfsklimaat. Aan bod komen o.a. gewenste kuikentemperatuur, stalklimaat, ventilatiecapaciteit, conditioneren van inkomende lucht en externe factoren zoals wind en hittestress. 
Gezonde vleeskuikens door een optimale ventilatie - Brochure Proefbedrijf Pluimveehouderij & KULeuven (De Baere et al., 2016)