PLUIMVEELOKET

Voetzoollaesies

Voetzoollaesies bij vleeskuikens (2018)

Voetzoollaesies of voetzoolletsels (voetzooldermatitis) zijn aantastingen van de voetzool die het welzijn van kippen aantast en mindere resultaten geven op gebied van groei, technische en economische prestaties. In de brochure 'Voetzoollaesies bij vleeskuikens' van het departement Landbouw & Visserij (Vlaamse Overheid) wordt een overzicht gegeven van symptomen, oorzaken, risicofactoren en mogelijke preventieve of remediërende maatregelen tegen voetzoollaesies.
Voetzoollaesies bij vleeskuikens - Brochure dep. Landbouw & Visserij (2018)

 

Strooiselkwaliteit

Nat strooisel (2012)

De strooiselkwaliteit in de vleeskuikenstal geeft een indicatie van het heersende dierenwelzijnsniveau in de stal. Nat strooisel verhoogt de kans op (ernstige) voetzoollaesies. In de brochure 'Natte mest, wat nu?' worden de oorzaken van nat strooisel opgesomd en worden enkele oplossingen aangehaald op zowel korte als lange termijn.
Natte mest, wat nu? - Brochure DGZ, Proefbedrijf Pluimveehouderij ILVO, KHKempen en UGent (2012)